Lehdistötiedote: Asuntoarkkitehtuurin käsikirja paneutuu asumisen laatuun ja asuntosuunnitteluun

Asumisen laatu, se mikä tekee asunnosta erityisen ja rakastettavan, on jäänyt asuntorakentamisen määrää, pienten asuntojen tarvetta ja asuntosijoittamisen näkymiä koskevan keskustelun varjoon. Uusi Asuntoarkkitehtuurin käsikirja -teos on kutsu keskusteluun, jossa asuntoja tarkastellaan niiden kauneuden, käytettävyyden ja kestävyyden näkökulmasta. 

Asuntoarkkitehtuurin käsikirja on kirjoitettu kaikille, jotka ratkovat asumisen ongelmia suunnittelemalla asuntoja. Se tarkastelee asumista osana yhteiskuntaa sekä tarjoaa uutta ja päivitettyä tietoa asuntojen suunnittelusta alan opiskelijoille, asuntosuunnittelijoille sekä muille asumisen asiantuntijoille.

Kirjan kirjoittajat Sanna Meriläinen ja Anne Tervo pohtivat, mitä asuntosuunnittelulta ja asunnoilta tulisi voida odottaa. Kirjassa kohdataan esimerkiksi ajankohtaiset monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden teemat: asunnon sisätiloihin keskittyvä kirja on valmistunut aikana, jolloin etätyö korosti hyvin konkreettisesti kestävän, moneen taipuvan asunnon tilaratkaisujen merkitystä.

Asunnon yksityisten ja jaettujen tilojen lisäksi tarkastellaan asunto- ja rakennustyyppejä. Erilaisia näkökulmia avataan eri vuosikymmeniltä olevien esimerkkikohteiden avulla. Miten yksittäiset tilat ja asunnot liittyvät toisiinsa? Mitä suunnittelijan ratkaisuista seuraa?

”Teknisten ratkaisujen tuntemuksen ja tilallisen ajattelukyvyn lisäksi arkkitehti tarvitseekin empatiakykyä ja eläytymistä erilaisten ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Näin suunnittelua voi ajatella tilasidonnaisten mahdollisuuksien avaamiseksi ja sulkemiseksi,” Meriläinen ja Tervo kirjoittavat.

Oikeiden vastausten sijaan esitetään asuntosuunnittelua tukevia kysymyksiä: Onko luonnonvaloa siellä missä sitä tarvitaan? Voiko asunnossa asua mukavasti, jos tarvitsee apua liikkumiseen tai muuten poikkeaa keskiarvosta? Näkeekö rakennukseen saapuessaan jotain kaunista ulko-ovella, porraskäytävässä ja eteisessä?

Kirjan liitteeksi on koottu asumista käsittelevät RT-ohjekortit, joista löytyy keskeinen asumista koskeva suunnittelutieto. Kokonaisuus toimii monipuolisena käsikirjana ja nostaa asuntoarkkitehtuurista käytävään keskusteluun uusia, pitkään kaivattuja teemoja.

Sanna Meriläinen on asuntosuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun parissa työskennellyt arkkitehti, jonka kirja Tavallisia koteja (Rakennustieto Oy, 2016) tutustutti eri vuosikymmenten suomalaisiin koteihin. Tällä hetkellä hän toimii Asuntotuotannon kehityspäällikkönä Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla.

Arkkitehti Anne Tervo on asuntosuunnittelun opettaja ja tutkija, joka on väitellyt yksinasujien asuintilatoiveista. Hän työskentelee päätoimisesti lehtorina Aalto-yliopistossa.

Lehdistökappaleet ja kuvat median käyttöön: Satu Laine, satu.laine@rakennustieto.fi
Lisätietoja: Anne Tervo: anne.tervo@aalto.fi ja Sanna Meriläinen: sanna.merilainen@gmail.com

Asuntoarkkitehtuurin käsikirjaMeriläinen, Sanna ja Tervo, Anne
Rakennustieto Oy, 2022
245 s., 69 € (sis. alv) 
ISBN: 978-952-267-382-4