Golfkentänhoito-kirja ilmestynyt painettuna ja e-kirjana

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu -sarjan nro 118 Golfkentäntänhoito on ilmestynyt sekä painettuna kirjana että e-kirjana. Vastuullinen golfkentänhoito tukee ympäristöystävällistä toimintaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Golfkentänhoito-oppaassa on keskeistä sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen ja kestävään toimintaan. Kirjassa korostetaan ympäristön huomioimista kaikissa päätöksissä ja toimenpiteissä. Ilmiöitä sekä syy-seuraussuhteiden taustoja avataan teoriaan ja kattavaan tutkimustietoon nojaten. Monipuoliset ohjeistukset auttavat golfkentänhoitajia ymmärtämään, miten he voivat optimoida toimintansa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Teos tarjoaa käytännön vinkkejä ja strategioita, joiden avulla golfkenttä voidaan pitää upeassa kunnossa ympäristövaikutukset minimoiden.

Golfkenttien vedenhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota, koska vedenhallinta on olennainen osa kestävän golfkentänhoidon strategiaa. Oppaassa käsitellään myös golfkentän olosuhteiden säätelyä, veden merkitystä golfkentän ja heinäkasvien biologisiin prosesseihin, kuidunhallintaa sekä laadukkaiden pelipintojen tuottamista ja tuholaisten torjuntaa.

Kirjan avulla edistetään kestävää ja vastuullista golfkentänhoitoa ja varmistetaan kentän loistava kunto myös tuleville sukupolville. Kirja on saatavilla Rakennustietokaupasta sekä painettuna kirjana että e-kirjana.