Käytännön ohjeita rakentamisen sopimusongelmiin uudesta Kysymyksiä YSEstä 2 -kirjasta

Kysymyksiä YSEstä 2 -kirjan 32 kysymystä avaavat Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) soveltamistilanteita, joihin liittyy tulkintaongelmia tai joihin on vaikeaa löytää vastausta omin avuin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 on rakennushankkeissa yleisesti käytössä kaikilla rakentamisen toimialoilla. Rakennushankkeisiin on käytännössä mahdotonta osallistua kohtaamatta YSE-ehtoja. YSE-osaamista tarvitaan läpi rakennushankkeen alkaen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelusta urakoitsijan 10 vuoden vastuuajan loppuun asti.

Uutuuskirja jatkaa Pia Klementjeffin 2013 ilmestyneen 50 kysymystä YSEstä -kirjan teemaa. Uuden kirjan kysymykset ovat – jos mahdollista – aiempaa mutkikkaampia. Siksi myös niihin liittyviä oikeustapauksia selostetaan laajasti ja yksityiskohtaisesti. Klementjeff on usean kysymyksen kohdalla käynyt läpi eri oikeusasteiden päätökset perusteluineen. Näin lukija saa hyvän käsityksen erimielisyystilanteiden tapahtumista ja siitä, miksi kyseiseen lopputulokseen on lopulta päädytty.

Tuoreimman oikeuskäytännön lisäksi kirjassa tuodaan esiin alan kirjallisuuden kannanottoja YSE-ehtojen tulkintaan ja soveltamiseen sekä muita asioita, jotka eivät selviä pelkästään ehtojen tekstiä lukemalla. Käytännön tilanteisiin perustuvien kysymysten ja vastausten avulla lukijan on helppo ymmärtää YSEn soveltaminen ja kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat seikat.

Kirjassa annetaan lisäksi ennakoivan sopimisen ohjeita YSE-ehtojen tulkinnanvaraisten kohtien ja sopimusaukkojen korjaamiseen urakkasopimuksessa. Näin kirja auttaa myös erimielisyyksien ehkäisyssä ja johtaa parempiin sopimuksiin. Kirjan käyttöä helpottavat laajat hakemistot: oikeustapausluettelo, asiasanahakemisto ja YSEn pykäläkohtainen hakemisto. Hakemistojen avulla on helppo löytää kirjan kohdat, joissa lukijaa askarruttavaa aihepiiriä käsitellään.

Kirja sopii käsikirjaksi kaikille YSE-ehtojen kanssa tekemisissä oleville. Helppolukuisuutensa ansiosta se soveltuu yhtä hyvin työmaalle kuin konsultin ja hankinta- tai tarjoustiimin työpöydälle. Sen kysymyksistä ja vastauksista on hyötyä myös juristeille.

Kysymyksiä YSEstä 2
Pia Klementjeff
Kustantaja: Rakennustieto Oy
272 s.
ISBN 978-952-267-304-6

Painavaa asiaa kevyesti – Kysymyksiä YSEstä 2 myös digikirjana

Kirja on saatavana myös verkossa julkaistavana, vuosittain päivitettävänä digikirjana. Digikirja kulkee mobiililaitteissa kätevästi mukana myös työmaalle.

Digikirja on sähköinen julkaisu, jonka etuja ovat helppo päivitettävyys, tiedonhaku ja mahdollisuus luoda linkkejä suoraan tekstiin. Nämä tekijät erottavat digikirjan e-kirjasta, joka on sähköisellä laitteella luettava kirja, joita voi ladata kirjakaupoista, kirjastoista tai lukupalveluista. Digikirjat soveltuvat varsinkin paljon tietoa sisältävien teosten julkaisuun. Rakennustiedon digikirjat löytyvät Rakennustiedon palvelusivustolta, jossa ovat myös muut Rakennustiedon tietopalvelut, kuten Sopimuslomake Net ja RT-kortisto (vaativat erillisen käyttölisenssin). Yhdestä paikasta löytyvät digikirjat ja tietopalvelut helpottavat eri sisältöjen yhteiskäyttöä.

Kysymyksiä YSEstä 2 -digikirja
Pia Klementjeff
Kustantaja: Rakennustieto Oy
ISBN 978-952-267-433-3

Kirjan tekijä, varatuomari, OTK, Pia Klementjeff on koko pitkän uransa ajan toiminut rakentamisen lakiasioiden parissa monien eri toimialojen osapuolten neuvonantajana ja myös riita-asioissa asiamiehenä tuomioistuimissa. Osallistuminen lukuisien rakennusalan vakioehtojen (kuten YSE 1998) ja sopimusasiakirjojen laadintaan on antanut laaja-alaista näkemystä rakennusalan sopimusmaailmaan. Hän on kouluttanut yleisissä ja yrityskohtaisissa koulutustilaisuuksissa tuhansia rakennusalan henkilöitä sopimusasioissa, erityisesti YSE 1998-ehdoista. Hän on tunnettu käytännönläheisestä lähestymistavastaan ja päämäärästään vähentää erimielisyystilanteita ennakoivalla sopimisella. Vuodesta 2005 hän on toiminut rakentamisen juridiikkaan erikoistuneen yrityksensä Lexmentor Oy:n toimitusjohtajana.