Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen ohjeistus syntyy toimikunnissa

Rakennustietosäätiön toimikunnissa toimii vuosittain satoja ammattilaisia, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Yhdessä tuotetut sisällöt julkaistaan kaikkien käyttöön Rakennustiedon palveluissa.

Rakennustietosäätiön toimikuntatyötä ja toimikuntia koskeva tieto on nyt keskitetysti saatavilla osoitteessa toimikunnat.rakennustieto.fi. Uuden toimikuntaportaalin tavoitteena on helpottaa toimikuntatyöskentelyä ja lisätä sen näkyvyyttä kiinteistö- ja rakentamisalalla. 

Toimikuntaportaali on osa toimikuntatyöskentelyn uudistusta. Uudistuksessa on muun muassa täsmennetty toimikuntatyöskentelyn periaatteita ja sopimuskäytäntöjä sekä tarkistettu päätoimikuntien lukumäärää ja tehtäviä. Kehitystyössä on otettu huomioon toimikuntalaisilta kerättyjä palautteita.

Rakennustietosäätiön toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset. Toimikunnissa jäsenet voivat edistää hyvien käytäntöjen yleistymistä, vaihtaa ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa ja kehittää edelleen osaamistaan. Säätiön yleishyödyllisenä tarkoituksena on edistää hyvää kaavoitusta, rakentamista ja kiinteistönpitoa.