KiinteistöRYLin ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa käsittelevän luvun päivitys julkaistu

Rakennustieto on julkaissut päivityksen KiinteistöRYLin ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa käsittelevään lukuun. Päivitystyössä koko luku käytiin läpi ja sisältöön tehtiin paljon yksittäisiä päivityksiä. KiinteistöRYLin vaatimukset, ohjeet ja viitteet päivitettiin vastaamaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä alan viimeisimpiä ohjeita ja käytäntöjä.

Päivityksen keskeiset asiat liittyvät kunnossapitoluokkiin. Ulkoalueiden hoitoluokitus (ABC-luokitus) päivitettiin vastaamaan Viherympäristöliiton kunnossapitoluokitusta (RAMS-luokitus). Myös luonnon monimuotoisuus otetaan KiinteistöRYLissä päivityksen myötä enemmän huomioon. Luvun liitteenä on esimerkki LUMO-suunnitelman (luonnon monimuotoisuussuunnitelma) sisältörakenteesta. LUMO-suunnitelmassa esitetään ohjeita, joiden avulla kiinteistön ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotehtävillä voidaan tukea, edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Päivitetty KiinteistöRYL on julkaistu Rakennustiedon RYL-palvelussa.

KiinteistöRYLin uusista sisällöistä kerrotaan tarkemmin Rakennustiedon aamubrunssilla 18.8.2023:
Virtuaalinen aamubrunssi 18.8.2023: Uusi KiinteistöRYL – Miten tilaat, suunnittelet ja toteutat monimuotoista ja kestävää ulkoalueiden ylläpitoa?