Uudella RTS-ilmastoselosteella voit kertoa tuotteesi tiedot rakentamislain edellyttämällä tavalla 

Päivitetty uutiseen 8.3.2023 rakentamislain voimaantulopäivämäärä eduskunnan 1.3.2023 tekemän päätöksen perusteella

Rakennustieto julkaisee vuoden 2023 alussa uuden palvelun, jossa voit laatia tuotteellesi RTS-ilmastoselosteen. Selosteella voit kertoa tuotteesi hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja materiaalitiedot juuri sillä tavalla kuin uusi rakentamislaki edellyttää. 

Vuoden 2025 alusta tulee voimaan uusi rakentamislaki. Rakentamislaki edellyttää, että pientaloille ja sitä suuremmille rakennuksille laaditaan koneluettava materiaaliseloste ja ilmastoselvitys. Ilmastoselvityksessä tulee laskea rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki sisältäen tuotteiden hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen. Hiilijalanjäljessä lasketaan rakennushankkeen vuoksi syntyneet kasvihuonekaasupäästöt. Hiilikädenjäljessä puolestaan lasketaan sellaiset kasvihuonekaasupäästöt, jotka vältettiin rakennushankkeen vuoksi. Materiaaliseloste sisältää tiedon rakennuksen sisältämistä materiaaleista ja materiaalien alkuperästä. 

Ongelma rakentamislain vaateissa on se, että tavanomaista EPD-ympäristöselostetta ei käytännössä voi hyödyntää hiilikädenjäljen laskentaan ja materiaaliselosteen laadintaan. EPD:ssä olevaa hiilikädenjäljen yhteenlaskettua arvoa ei käytännössä voi hyödyntää sen vuoksi, että kädenjälki tulee raportoida moduuleittain yhteenlasketun arvon sijaan. Ilmastoselvityksessä pitää kertoa erikseen tuotteiden hiilikädenjälki uudelleenkäytön ja kierrätyksen, energiana hyödyntämisen, hiilivarastovaikutuksen ja karbonatisoitumisen osalta. Myöskään materiaaliselostetietoja ei löydy EPD-ympäristöselosteesta rakentamislain edellyttämällä tavalla. 

Koska tarvetta näille tiedoille tulee olemaan uuden lain astuessa voimaan, on Rakennustieto päättänyt tarttua toimeen ja julkaisee vuoden 2023 alussa palvelun RTS-ilmastoselosteen laatimiseksi. Palvelun myötä tarjolla on helppo keino kertoa tuotteen hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedot juuri rakentamislain vaatimalla tavalla.  

RTS-ilmastoseloste laaditaan hiilijalanjäljen osalta samaa EN15804 standardia noudattaen kuin EPD-dokumentit. Se sisältää rakentamislain edellyttämällä jaottelulla hiilikädenjälkitiedot, jotka perustuvat EN 18504 standardin lisäksi ilmastoselvityksen asetukseen. Materiaalitiedot tuotteesta esitetään materiaaliselosteen asetuksessa määritetyllä tavalla. RTS-ilmastoseloste on kokonaisuudessaan 3. osapuolen verifioima ja Rakennustietosäätiön julkaisema tyypin III ympäristömerkki. Se soveltuu suoraan ilmastoselvityksen laskentaan ja materiaaliselosteen laadintaan. Seloste on tavanomaista EPD-selostetta kevyempi ja edullisempi, sillä se sisältää ainoastaan ilmastonmuutokseen liittyvät tiedot. 

Rakennustiedon tarjoama RTS-ilmastoseloste on ainoa markkinoilla oleva tapa kertoa tuotteen hiilijalanjälki, hiilikädenjälki ja materiaaliselostetiedot lain ja asetusten edellyttämällä tavalla. Tuotteen tiedot on lisäksi mahdollista virtauttaa helposti koko rakennusalan käyttöön RT-tuotetiedon kautta. RT-tuotetiedossa on purettuna tuotteiden hiilijalanjälkitietoa koneluettavaan muotoon jo 7000 tuotteelta.