Uusi RT-tilalaskin – työkalu tilatarpeiden ja hankkeen laajuuden laskentaan

Uusi RT-tilalaskenta on työkalu rakennushankkeiden hankesuunnitteluvaiheen kustannusten arviointiin. Sen avulla on helppo suunnitella tilatarpeet ja hankkeen laajuus kustannusten valossa. RT-tilalaskenta soveltuu rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyttöön

Hankesuunnitteluvaiheessa kustannuslaskelman tarkoitus on varmistaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän ja tilaajan päätökset ovat taloudellisesti kannattavia ja tarkoituksenmukaisia. RT-tilalaskennalla on nopea arvioida erilaisten vaihtoehtojen kustannuksia. Ohjelma auttaa valitsemaan tilat ja laatutason kustannustavotteiden mukaisesti. 

RT-tilalaskenta toimii osana RT-kustannuslaskentaa. Kun rakennushanke etenee ja suunnitelmia tarkennetaan sekä rakennuksen tilajako, järjestelmä- ja materiaalivalinnat tarkentuvat, tarkkojen kustannusten laskemiseen käytetään RT-kustannuslaskentaa. RT-tilalaskimen tilalaskelman saa vietyä RT-kustannuslaskentaan napin painalluksella, jolloin pääryhmätasoinen kustannustieto muuttuu rakennusosalaskelmaksi.

RT-tilalaskenta sopii ensimmäisessä vaiheessa kerrostalohankkeiden hankesuunnitteluvaiheen kustannusten arviointiin. Ohjelmaa jatkokehitetään koskemaan myös muita hanketyyppejä.

Lue lisää RT-tilalaskimesta ja tilaa RT-tilalaskin osaksi RT-kustannuslaskentaa.

https://www.rakennustieto.fi/palvelut/tietoa-rakentamiseen/rt-kustannuslaskenta/rt-tilalaskenta