EPD-selosteiden julkaisu Pohjoismaiden kesken tulossa

Helmikuun alussa Rakennustieto Oy hyväksyttiin alustavasti mukaan muiden pohjoismaisten EPD-julkaisijoiden (tai operaattoreiden, kuten standardi meitä kutsuu) yhteiseen sopimukseen selosteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tämä mahdollistaa sen, että Rakennustiedossa julkaistava EPD voidaan julkaista haluttaessa useamman operaattorin palvelussa, kun siinä on esitetty kunkin operaattorin vaatimat tiedot. Ennen ensimmäistä vastavuoroista julkaisua on vielä käytännön asioita, joita sovitaan ja määritellään meidän, EPD Internationalin, EPD Norgen ja EPD Denmarkin kanssa. 

Sopimuksen myötä on myös mahdollista ottaa käyttöön myös Rakennustiedolle tuoteryhmäkohtaisia PCR-dokumentteja muilta sopimuksen jäseniltä. Rakennustiedossa on toistaiseksi vain yleinen PCR. Tuoteryhmäkohtaisella PCR-dokumentilla parannetaan EPD-selosteiden vertailtavuutta, sillä niissä annetaan yhteisiä oletuksia ja määrittelyjä laskennalle. 

Lisätietoja tulossa vielä tänä keväänä.  

Lue lisää Rakennustiedon EPD-ympäristöselosteesta >