M1-päästöluokitustodistukseen liitettävä raja-arvotarkastelu tarjoaa tarvittavat tiedot mm. taksonomiaraportointiin 

Kysytäänkö yritykseltänne tietoja siitä, mitkä tuotteenne ovat esim. taksonomiayhteensopivia? Tiesithän, että helpoin tapa tämän todentamiseen on M1-todistukseen liitettävä raja-arvotarkastelu.

M1-luokitukseen on mahdollista yhdistää vapaaehtoinen rakennusmateriaalin päästöjen raja-arvotarkastelu esim. EU-taksonomian tai SINTEF:n sisäilmapäästökriteerien täyttymisen todentamista varten. Käyttökohteista riippuen raja-arvotarkasteluun voi valita kaksi eri laajuutta:

1.    formaldehydinemissio < 60 µg/m³ ja karsinogeenisten yhdisteiden emissio < 1 µg/m³ (pelkkään taksonomiaraportointiin tarvittava laajuus)

2.    formaldehydinemissio < 60 µg/m³, karsinogeenisten yhdisteiden emissio < 1 µg/m³ ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) < 300 µg/m³ (taksonomia- ja SINTEF-raportointiin soveltuva laajuus)

Lue lisää M1-päästöluokituksen sivuilta >