fbpx

Rakennustietosäätiön stipendit 2020

Rakennustietosäätiö RTS julistaa haettavaksi kolme stipendiä, á 8000 €, yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Arvostamme monialaista ja poikkitieteellistä lähestymistapaa.

Vuoden 2020 stipendivalinnoissa suositaan erityisesti töitä, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:

  • Asuntorakentamisen laatua koskevan kriteeristön luominen
  • Toimistojen tilaratkaisut, muuntojoustavuus ja uudet käyttötarkoitukset
  • Modulaarinen rakentaminen
  • Rakennusten kyberturvallisuus ja kiinteistöjohtaminen

Lisätiedot >

Rakennustiedon verkkopalveluiden käyttömaksujen muutos 2021

Rakennustieto Oy korottaa verkkopalveluidensa käyttömaksuja 1,9 %. Korotus astuu voimaan Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti 1.1.2021.

Korotus johtuu yleisestä kustannustason noususta sekä palvelun tuotantokustannusten noususta.

Korotus koskee myös Rakennustieto Oy:n julkaisusopimuksia ja perustuu julkaisusopimuksen ehtoihin.

Jos teillä on kysyttävää verkkopalveluiden maksuista tai Rakennustiedon palveluista yleensä, olettehan yhteydessä asiakaspalveluun.

Rakennustiedon asiakaspalvelu
p. 029 309 3100, asiakaspalvelu@rakennustieto.fi
avoinna arkisin klo 8.30 – 16.00

Maarakennustyön urakkaohjelman malli päivitetty 10/2020

Päivityksessä on otettu huomioon esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain muutoksia. Ohjekortissa annetaan ohjeita urakkaohjelman laatimiseksi ja esitetään kuvitteellisen hankkeen urakkaohjelman malli. Urakkaohjelma kirjoitetaan jokaisessa hankkeessa erikseen, ja mallissa erityisesti kursiivilla olevat kohdat voivat poiketa hankekohtaisesti.

Urakkaohjelman malli on otettavissa käyttöön muokattavana word-tiedostona RT tietoväylän erillisestä linkistä tai Acrobat-ohjelmissa ohjekortin pdf-tiedostoon liitetystä tiedostosta.

RT 103288 Urakkaohjelman laatiminen. Maarakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli)

Myös aiemmin päivitetyt talonrakennustyön urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen mallit sisältävät muokattavan liitetiedoston, jonka käyttäjä voi tallentaa omalle koneelle ja muokata hankekohtaisesti.

RT 103008 Urakkaohjelman laatiminen. Talonrakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli) (11/2018)

RT 103234 Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) (05/2020)

Ohjekortit ovat ostettavissa myös Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa www.sopimuslomake.net.

Arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun tehtäväluettelot uusittu

Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 sisältää tavanomaisessa rakennushankkeessa arkkitehtisuunnitteluun kuuluvat tehtävät ja tulosteet rakennushankkeen vaiheiden mukaisessa järjestyksessä. Tehtäväluetteloa käytetään arkkitehtisuunnittelutoimeksiannon sisällön määrittelyyn, suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta.

RT 103253 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18

Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 on tarkoitettu talonrakennusta koskevan pääsuunnittelun tehtävien ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluetteloa käytetään pääsuunnittelutoimeksiannon sisällön määrittelyyn, suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Luetteloon sisältyvät pääsuunnittelijan lainsäädännöstä johtuvat velvollisuudet ja niiden hoitamiseksi tarvittavat tehtävät.

RT 103254 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18

Tehtäväluettelot ovat ostettavissa ja täytettävissä sähköisessä muodossa Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa www.sopimuslomake.net.

Tehtäväluetteloissa kunkin suunnitteluvaiheen tehtävät on jaettu perustehtäviin ja erikseen tilattaviin tehtäviin. Perustehtäviä ovat tehtävät, jotka yleisesti sisältyvät kaikkiin kohteisiin ja joiden suunnittelun työmäärä on arvioitavissa. Erikseen tilattavat tehtävät ovat usein laajuudeltaan ja sisällöltään vaikeasti määriteltäviä, ja ne kuuluvat toimeksiantoon ainoastaan silloin, kun sekä kyseessä olevan tehtävän sisältö että sen laajuus on kirjallisesti määritelty ja sopijaosapuolten välillä yhteisesti ymmärretty ja kun kyseinen tehtävä on valittu merkitsemällä rasti tehtävän E-kirjaimen vieressä olevaan ruutuun. Kirjallinen määrittely on sisällytettävä tehtäväluettelon yhteyteen merkintänä tai erillisenä liitteenä. Tehtäväluettelot liitetään suunnittelusopimukseen, ja niiden asema sopimusasiakirjana on määritelty Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa KSE 2013 (RT 13-11143).

Asuntosuunnittelun määräyksiä ja ohjeita koskeva ohjekortti päivitetty

RT 103260 Asuntosuunnittelu. Määräyksiä ja ohjeita -ohjekortissa esitetään koottuna asuintiloja ja asuntosuunnittelua koskevia määräyksiä ja ohjeita. Ohjekortti on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja pääsuunnittelijalle. Ohjeet soveltuvat kaikkeen asuntosuunnitteluun ja -rakentamiseen asumispaikkakunnasta, asumismuodosta ja -väljyydestä riippumatta.

RT 103260 Asuntosuunnittelu. Määräyksiä ja ohjeita

Rakennuksen digitaalista turvallisuutta käsittelevät ohjekortit ovat ilmestyneet

Rakennustieto on julkaissut ohjekortit:

Ohjeet on laadittu rakennusten digitaalisen turvallisuuden hallintaan ja parantamiseksi. Ohjeissa esitetään digitaalisen turvallisuuden tasot (DT-luokat), joilla helpotetaan ja yksinkertaistetaan digitaalisen turvallisuuden riskien hallintaa. Ohjekorteissa esitetään myös keinoja taloteknisiin järjestelmiin liittyvien tieto- ja kyberturvallisuusriskien sekä tietosuojan hallintaan.

Tilaajan ohjeessa käsitellään tilaajan kannalta talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Ohje on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle tavoiteasettelun tueksi, kun määritetään kiinteistölle tai sen osille taloteknisten järjestelmien suojauksen tasot.

Suunnittelijan ohjeessa käsitellään suunnittelijoiden kannalta taloteknisten järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Ohje on tarkoitettu suunnittelijalle eri suunnittelualueiden ja -vaiheiden tueksi.

Kiinteistön ylläpidon ohjeessa käsitellään kiinteistön ylläpidon kannalta taloteknisten järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Ohje on tarkoitettu kiinteistön ylläpidon ja -hallinnon tueksi. Ohje on tarkoitettu kiinteistöpäälliköille, isännöitsijöille ja muille kiinteistönpidosta vastaaville.

RT-ohjekortti hissin modernisoinnista uusittu

Ohjekortissa RT 103251 Hissin modernisointi esitetään hissin modernisointimahdollisuuksia ja teknisiä yksityiskohtia ja suosituksia. Ohjekortti on päivitetty uusimpien säädösten ja hissien turvallisuus- ja tuotestandardien mukaiseksi. Lisäksi ohjekorttiin on päivitetty ohjeita mm. hissin modernisoinnissa tehtävästä asbestikartoituksesta ja haitta-ainearviosta, vanhan hissin korvaamisesta uudella, hissin ovien ja hissikorin uusimisesta, hissikorin varustuksesta ja hissin laitteiden korjaamisesta tai uusimisesta. Ohjekortti on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja kaikille hissihankkeen osapuolille hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheeseen.

RT 103251 Hissin modernisointi

Ilmastotietoisen suunnittelun RT-ohjekortit julkaistu

Ilmasto-ohjekorttisarja on täydentynyt ilmastotietoisen maankäytön suunnittelun sekä rakennussuunnittelun ohjeilla. Ohjekortissa RT 103216 Ilmastotietoinen suunnittelu. Maankäyttö tarkastellaan paikallisilmastoon vaikuttavia tekijöitä, hyvän pienilmaston luomista sekä muuttuvan ilmaston ja sään vaikutuksiin varautumista alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa. Ohjekortti on tarkoitettu kaikille maankäytön suunnittelun osapuolille.

Ohjekortissa RT 103217 Ilmastotietoinen suunnittelu. Rakennussuunnittelu tarkastellaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin varautumista rakennusten ja niiden lähiympäristön suunnittelussa. Lisäksi kartoitetaan pienilmastoon vaikuttavia tekijöitä, ohjataan perehtymään aiheeseen liittyviin menetelmiin ja ohjeistetaan hyvän pienilmaston luomista suunnittelukohteissa. Ohje on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille.

Aiemmin julkaistuissa ohjekorteissa RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen ja rakennetun ympäristön näkökulmasta, ja ohjekortissa RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä ilmastonmuutosta, keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumista rakennushankkeiden näkökulmasta. Ohjeet on tarkoitettu perustiedoksi kaikille rakennushankkeen osapuolille sekä myös maankäytön suunnittelun avuksi.

Uudet ohjekortit kiinteistöviemäreiden sisäpuolisesta saneerauksesta

RT 103214 Kiinteistöviemäreiden sisäpuolinen saneeraus. Tilaajan ohje -ohjekortissa kerrotaan kiinteistöviemäreiden sisäpuoliseen saneeraukseen liittyvistä menetelmistä, tekniikoista ja niiden ominaisuuksista sekä projektin eri vaiheista. Ohjekortti on tehty viemäreiden sisäpuolisen saneeraushankkeen tilaajille erityisesti asuinkiinteistöissä, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muissa kiinteistöissä. Pääpainopiste on asuinkiinteistöjen ja toimitilojen jätevesiviemäreissä.

RT 103214 Kiinteistöviemäreiden sisäpuolinen saneeraus. Tilaajan ohje

RT 103215 Kiinteistöviemäreiden sisäpuolinen saneeraus. Valvojan ja suunnittelijan ohje -ohjekortissa kerrotaan kiinteistöviemäreiden sisäpuoliseen saneeraukseen liittyvistä menetelmistä, tekniikoista ja niiden ominaisuuksista sekä projektin suunnittelusta, valvonnasta ja laadunvarmistuksesta. Ohjekortti on tehty sisäpuolisten menetelmien parissa työtä tekeville asiantuntijoille, erityisesti projektin valvojalle ja suunnittelijalle. Pääpainopiste on asuinkiinteistöjen ja toimitilojen jätevesiviemäreiden saneerauksessa.

RT 103215 Kiinteistöviemäreiden sisäpuolinen saneeraus. Valvojan ja suunnittelijan ohje