Rakennustieto laajentaa tekoälyn käyttöä palveluissaan

Rakennustieto on juuri tuonut tekoälyn avuksi kaikkiin kortistopalveluihinsa. Rakennustiedon GPT-tekoälyassistentti avittaa nyt RT-, LVI-, KH- ja Ratu-kortistojen sekä Infra-täsmäpakin käyttäjiä tiedonhaussa pdf-muotoisista ohje- ja säännöskorteista. Samalla Rakennustiedon palveluiden kirjautuvan käyttäjän etusivu uudistuu täysin käytettävyydeltään.

Rakennustiedon GPT-tekoälyassistentti hakee tietoa avoimen internetin sijaan Rakennustiedon tarjoamista luotettavan tiedon lähteistä. RT-kortistossa GPT-tekoälyassistentti on palvellut tiedonhaussa perinteisen haun rinnalla jo viime syksystä lähtien. Nyt tekoäly nopeuttaa tiedon löytämistä myös LVI-, KH- ja Ratu-kortistoista sekä Infra-täsmäpakista. Voit käyttää GPT-tekoälyassistenttia minkä tahansa kortiston ja Infra-täsmäpakin lisenssillä, ja se antaa vastauksen pohjautuen niiden palveluiden ohje- ja säännöskortteihin, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Samalla uudistuu Rakennustiedon palveluiden kirjautuneen käyttäjän etusivu, joka korvaa aikaisemmin käytössä olleen Rakennustiedon RT-tietoväyläportaalin. Uudella etusivulla navigoitavuutta on parannettu. Etusivun kautta löytyvät helposti myös palveluiden käyttäjille hyödylliset uutiset ja tapahtumat, palauteväylä sekä kätevä kansio-ominaisuus, jonka avulla voit ryhmitellä itselle tärkeitä ohjekortteja esimerkiksi aihepiireittäin tai projekteittain.

’’Rakennustieto haluaa olla edelläkävijä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisessä ja helpottaa ja nopeuttaa rakennusalan toimijoiden tarvitseman luotettavan tiedon löytämistä palveluidemme suuresta ja kattavasta tietomäärästä. GPT-tekoälyassistenttimme tuo tehoa tiedonhakuun nyt kaikissa kortistopalveluissamme ja seuraavassa vaiheessa tuomme tekoälyn avuksi myös RYL-palveluun.’’, Rakennustiedon toimitusjohtaja Laura Apilo sanoo.

__________________________________________________________________________

RT-, LVI-, KH- ja Ratu-kortistot sekä Infra-täsmäpakki ovat Rakennustieto Oy:n julkaisemia ja ylläpitämiä kiinteistö- ja rakentamisalan luotettavan ja ajantasaisen tiedon lähteitä, jotka sisältävät alan ammattilaisten yhdessä laatimia ohjeita sekä keskeisen lainsäädännön. RT-kortistosta löydät ohjeet ja säädökset talonrakennushankkeiden tilaamiseen, rakennuttamiseen, suunnitteluun ja rakentamiseen. LVI-kortisto kokoaa kattavasti ohjeet talotekniikan rakennuttamiseen, suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. KH-kortisto tarjoaa tietoa kiinteistöjen tekniseen ylläpitoon, korjaushankkeiden suunnitteluun, laadun ohjaukseen sekä kiinteistöpalveluiden kilpailutukseen ja hankintaan.

Ratu koostuu Ratu-kortistosta, RatuPakista ja Menekki- ja menetelmätiedosta. RatuPakilla varmistat jokaisen työvaiheen keskeisimmät tuotantotiedot: menekkitiedot, menekkilaskelmat, menetelmät, työturvallisuuden ja laadun. Ratu menetelmä- ja menekkitieto sisältää työohjeet työlajeittain. Lisäksi Ratu sisältää ohjeita työturvallisuuden ja laadunhallintaan sekä tuotannonsuunnitteluun.

Infra-täsmäpakin suunnittelu- ja toteutusohjeilla varmistat hyvän laatu- ja turvallisuustason infra- ja maarakentamisen projekteissa ja saat käyttöösi Infra- ja MaaRYL-palveluihin linkitetyt RT-ohjekortit.

Osta Rakennustiedon kortistot ja muut palvelut osoitteesta tilaukset.rakennustieto.fi