Uimahallihankkeen hanketyökalu alustavaan laajuuden ja kustannusten määrittämiseen on päivitetty

Rakennustieto on julkaissut uimahallihankkeen hanketyökalun RT 103727 Uimahallihankkeen hanketyökalu alustavaan laajuuden ja kustannusten määrittämiseen.

Uimahallihankkeen hanketyökalu on laskentataulukko, jonka avulla voidaan määrittää uuden uimahallin toimintojen tarvitsemat allasvesineliöt, bruttoala sekä alustava kustannusarvio tarveselvitysvaiheessa. Työkalussa keskeisin mitoittava tekijä on käyttäjämäärä, sekä aukioloajat ja alueellinen vaikutuskerroin. Nämä tiedot syöttämällä hanketyökalu laskee arvion hankkeen alustavasta laajuudesta ja kustannuksista.

Hanketyökaluun on kerätty vuosien ajan laajuus- ja kustannustietoa Suomessa toteutetuista uimahallihankkeista ja sitä on päivitetty kustannustason nousun myötä. Tämän, huhtikuussa 2024 päivitetyn hanketyökalun määrittämien kustannusten todenmukaisuutta on verrattu useisiin viime vuosina valmistuneiden uimahallihankkeiden toteutuneisiin kustannuksiin ja tarkkuus on todettu riittäväksi.

Parhaiten uimahallihankkeen hanketyökalu soveltuu uusien, tarveselvitysvaiheessa olevien uimahallihankkeiden arviointiin. Se soveltuu käytettäväksi myös peruskorjaushankkeissa, mikäli peruskorjausaste on merkittävä (yli 80 %). Jos uimahallihankkeeseen sisältyy muitakin tiloja ja toimintoja, kuten palloiluhallit tai lisäliikuntatilat, tavanomaisesta poikkeavia materiaali- tai energiaratkaisuja tai vaativia pohjarakenneratkaisuja (paalutus, louhinnat), tulee niistä aiheutuvat kustannukset lisätä hanketyökalun antamiin kustannuksiin.

RT 103727 Uimahallihankkeen hanketyökalu alustavaan laajuuden ja kustannusten määrittämiseen on julkaistu RT-kortistossa.