Asuinkiinteistön jätehuolto -ohjekortti on päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103638 Asuinkiinteistön jätehuolto. Ohjeessa käsitellään asuinkiinteistöllä syntyvien yhdyskuntajätteiden huoneistokohtaista lajittelua, eri jätejakeiden kiinteistökohtaista keräystä, jätetilan ja sinne johtavien kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioitavia asioita, jätetilan mitoitusta sekä yleisimpiä keräysastioita ja muita keräysvälineitä. Ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin muun muassa hallinto- ja palvelukiinteistöjen jätehuollon suunnitteluun. Ohjekortti on julkaistu RT-kortistossa ja KH-kortistossa.