Lämmitystarveluku. Rakennusten energiankulutuksen seuranta -ohjekortti päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103692 Lämmitystarveluku. Rakennusten energiankulutuksen seuranta. Ohjeessa esitetään lämmitystarvelukujen vertailupaikkakunnat ja korjauskertoimet. Ohjeessa on myös esimerkkejä normituksen ja lämmitystarveluvun käytöstä. Lämmitystarvelukujen normaalivuosi on vertailukaudelta 1991…2020. Korjauskertoimiin on tehty Ilmatieteen laitoksen tammikuussa 2023 julkaisemat muutokset. Ohjekortti on julkaistu LVI-, KH- ja RT-kortistoissa.