Rakentamismääräysten muistilista pääsuunnittelijalle (arkkitehti) julkaistu

Rakennustieto on julkaissut säännöskortin RT 103659 Rakentamismääräysten muistilista pääsuunnittelijalle (arkkitehti). Joulukuu 2023. Muistilista on tarkoitettu ensisijaisesti pääsuunnittelija-arkkitehdin käyttöön ja sisältää tiivistelmän MRL:n määräyksistä sekä YM:n asetuksista ja ohjeista, jotka koskevat pääsuunnittelijan tehtäviä suunnittelun ja rakentamisen aikana. Uuden, 1.1.2025 voimaantulevan Rakentamislain tuomia muutoksia rakentamismääräyksiin on myös käsitelty. Muistilistaan kerättyjen määräysten ja ohjeiden sanamuotoa on pelkistetty ja lyhennetty, ja alkuperäisiin määräyksiin on tehty viittaukset ja linkitykset. Muistilista on julkaistu RT- ja LVI-kortistoissa.