Toimiva talo. Asuinkerrostalokohteet -ohjekortti julkaistu

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103602 Toimiva talo. Asuinkerrostalokohteet. Ohjekortti ohjaa toimivien, viihtyisien ja siten pitkäikäisten asuinkerrostalokohteiden tilaamista, rakennuttamista ja suunnittelua keskittyen asuntojen, yhteiskäyttöisten sisä- ja
ulkotilojen toiminnallisuuteen ja tilasuunnitteluun.

Asukkaille tilallisen ja toiminnallisen laadun osa-alueet tarkoittavat koteja ja asuinympäristöjä, jotka muodostavat puitteet miellyttävälle ja sujuvalle arjelle. Ohjekortissa esitetään vaihtoehtoisia tapoja tavoitella määräystasoa korkeampaa toiminnallista ja tilallista laatutasoa. Ohjekortin tarkastuslistan avulla voidaan hankkeen alkuvaiheessa määrittää yhteiset tavoitteet ja hankkeen edetessä seurata valittujen tavoitteiden toteutumista. Ohjekortti on tarkoitettu asuinkerrostalohankkeeseen ryhtyvälle ja suunnittelijoille erityisesti hankkeen eri vaiheissa käytävän vuoropuhelun välineeksi. Kortti on julkaistu RT-kortistossa ja KH-kortistossa.