Rakennussopimukset-digikirjan 2. versio on ilmestynyt

Rakennussopimukset-digikirjaa on päivitetty. Digikirjan 2. version liitteeseen on päivitetty seuraavat uudet RT-sopimusasiakirjat sekä lait ja asetukset:
• RT 103412 KVR-urakkasopimuksen laatiminen
• RT 103415 KVR-esisopimuksen laatiminen
• RT 103413 KVR-urakkatarjouksen laatiminen
• RT 80360 Laskutyöurakkasopimus
• RT 103651 Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998
• RT 103652 Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995
• RT 103066 Asuntokauppalaki
• RT 103544 Valtioneuvoston asetus turva-asioista asuntokaupoissa
• Kuluttajansuojalain 9. luku.
Lisäksi kirjan luvuissa 2, 3 ja 4 on otettu huomioon em. sopimusasiakirjoissa tapahtuneet muutokset.

Lisenssipohjaisessa Rakennussopimukset-digikirjassa tarkastellaan rakennusalan sopimusoikeutta monipuolisesti suunnittelun alkamisesta urakoitsijan takuuajan jälkeiseen vastuuseen. Kirja opastaa oikean sopimusvaihtoehdon valinnassa sekä selvittää RT-asiakirjojen tärkeimpien kohtien tulkintoja. Yksittäislisenssin lisäksi digikirjasta on saatavilla usean käyttäjän organisaatiolisenssejä. Rakennussopimukset-digikirja on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta.