Virtuaalinen aamukahvi 13.10.2023: Miten uusi RT-ohjekortti ”Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa” auttaa uuden asunnon ostajia, urakoitsijoita ja rakennustyön tarkkailijoita?

Aika: 13.10.2023 klo 9.00 – 9.45
Teams

RS-kohteesta asunto-osakkeen ostavat voivat valita edustajakseen rakennustyön tarkkailijan, jonka keskeisenä tehtävänä on seurata, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti ja tiedottaa osakkeenostajia tekemistään havainnoista. Asuntokauppalaki on ollut niukkasanainen rakennustyön tarkkailijan roolista ja tulkintaa lain niukkaan sanamuotoon on jouduttu hakemaan lainvalmisteluaineistosta. Tarkentavaa asetuksentasoista sääntelyä ei ole. Nyt tilanteeseen saadaan kaivattu parannus uuden vasta julkaistun RT-ohjekortin RT 103645 Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa myötä. Ohjekortti ohjaa osakkeenostajia ja rakennustyön tarkkailijaa sopimaan rakennustyön tarkkailijan tehtävistä. Rakennustyön tarkkailijasta määrätään asuntokauppalaissa, ei siis maankäyttö- ja rakennuslaissa tai uudessa rakentamislaissa. Ohjekorttia voidaan käyttää apuna laadittaessa rakennustyön tarkkailijan kanssa toimeksiantosopimusta.

‍Tule Rakennustiedon aamukahviwebinaariin kuulemaan, miten rakennustyön tarkkailija auttaa perustajaosakasta osana laadunvarmistusta ja -valvontaa ja toimii tulevien asunnon omistajien takuuluottohenkilönä. Uusi ohjekortti on avuksi RS-kohteista uuden asunnon ostaville ja osakkeenostajille sekä RS-kohteiden päätoteuttajille ja rakennustyön tarkkailijana toimiville. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »