Terve talo -ohjekorttisarja julkaistu

Rakennustieto on julkaissut Terve talo -sarjaan kuuluvat ohjekortit:
RT 103612 Terve talo. Uudisrakennushanke. Tilaajan ohje
RT 103613 Terve talo. Korjaushanke. Tilaajan ohje
RT 103614 Terve talo. Suunnittelualakohtainen tarkastuslista rakennusosittain
RT 103615 Terve talo. Vaihekohtaiset tehtävät

Terve talo -ohjekorttien tavoitteena on ohjata tavoiteltujen sisäilmasto-olosuhteiden sekä kestävien ja toimivien ratkaisujen saavuttamista uudisrakennus- ja korjaushankkeessa. Uudet ohjekortit korvaavat aiemmin julkaistut kortit RT 07-10805 (LVI 05-10363) Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle ja RT 07-10832 (LVI 05-10377) Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle.

RT 103612 Terve talo. Uudisrakennushanke. Tilaajan ohje -ohjekortissa esitetään ohjeita rakennushankkeen tilaajalle terveellisen uudisrakennuksen toteuttamiseksi. Kortin ohjeet pohjautuvat Sisäilmastoluokitus 2018:aan (RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset) ja esittelevät, kuinka Sisäilmastoluokitus 2018:ssa määritetyt laatutavoitteet voidaan käytännössä toteuttaa uudisrakennushankkeessa. Ohjekorttia täydentävät RT 103615 Terve talo. Vaihekohtaiset tehtävät sekä RT 103614 Terve talo. Suunnittelualakohtainen tarkastuslista rakennusosittain. Ohjekortti on julkaistu RT- ja LVI-kortistossa.

RT 103613 Terve talo. Korjaushanke. Tilaajan ohje -ohjekortissa esitetään ohjeita korjaushankkeen tilaajalle terveellisen rakennuksen toteuttamiseksi. Korjaushanke voi olla esim. peruskorjaus-, laajennus- tai konversiohanke. Ohjekorttia täydentävät RT 103615 Terve talo. Vaihekohtaiset tehtävät sekä RT 103614 Terve talo. Suunnittelualakohtainen tarkastuslista rakennusosittain. Ohjekortti on julkaistu RT-, LVI- ja KH-kortistossa.

RT 103614 Terve talo. Suunnittelualakohtainen tarkastuslista rakennusosittain täydentää RT 103612 Terve talo. Uudisrakennushanke. Tilaajan ohje ja RT 103613 Terve talo. Korjaushanke. Tilaajan ohje -kortteja. Tarkastuslistassa esitetään suunnittelualakohtaisia tarkastustehtäviä rakennusosittain. Tarkastustehtävien avulla varmistetaan, että kaikki Terve talo -hankkeeseen vaikuttavat suunnitteluvaiheen tehtävät tulevat otetuiksi huomioon ja että eri suunnittelualat tekevät yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjekortti on julkaistu RT- ja LVI-kortistossa.

RT 103615 Terve talo. Vaihekohtaiset tehtävät -ohjekortti täydentää RT 103612 Terve talo. Uudisrakennushanke. Tilaajan ohje ja RT 103613 Terve talo. Korjaushanke. Tilaajan ohje -kortteja. Ohjekortissa esitetään Terve talo uudis- sekä korjaushankkeen vaihekohtaisia tehtäviä, joiden avulla ohjataan tavoitellun sisäilmasto-olosuhteen saavuttamista hankkeessa hankesuunnitteluvaiheesta takuuaikaan asti hankkeen toteutusmuodosta riippumatta. Ohjekortissa esitetyt tehtävät perustuvat Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18:aan (RT 10-11284). Ohjekortti on julkaistu RT-, LVI- ja KH-kortistossa.