SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittelyn englanninkielinen käännös julkaistu

Rakennustieto on julkaissut englanninkielisen käännöksen ohjekortista RT 103621 SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely 2023. Ohjekortissa esitetään SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely, joka on voimassa 1.5.2023 alkaen. Alan keskeiseksi työkaluksi vakiintunutta henkilöryhmittelyä käytetään henkilöstön CV:issä, tilaajien tarjouspyynnöissä ja alan yritysten tarjouksissa ja hinnastoissa sekä henkilöstön ja palkkojen tilastoinnissa. Suomenkielinen versio on julkaistu kesäkuussa 2023.