Koulujen ja päiväkotien ulkotilojen uudet mahdollisuudet 12.6.2024

Aika: 12.6.2024 klo klo 8.45 – 12.15 (Ekskursio klo 12.45 – 15.30)
Hybriditilaisuus: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, Helsinki / Online, Ekskursio: Helsingin Kuninkaantammen koulu (Kuninkaantammenkierto 22, Helsinki)

Järjestämme seminaarin koulu- ja päiväkotihankkeiden tilaajille, rakennuttajille, arkkitehdeille ja rakennussuunnittelijoille, pihojen suunnittelijoille, rakennusliikkeille, kuntien liikuntatoimen edustajille, kuntien sivistystoimen edustajille, koulujen rehtoreille, päiväkotien johtajille sekä edustajina hankkeisiin osallistuville henkilöille ja päättäjille.

‍Rakennustiedon RT-kortistosta löytyy kattava ohjekorttikokonaisuus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristöjen suunnitteluun, johon sisältyy myös RT-ohjekortti RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu. Tässä seminaarissa perehdytään ohjekortin sisältöön ja vastaamme seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten ulkotilat integroidaan osaksi pedagogista oppimisympäristöä?
  • Miten ulkotiloilla tuetaan moniaistisen ja toimintaan kutsuvan oppimisympäristön toteuttamista, jossa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa?
  • Millaiset ulkotilat kannustavat monipuoliseen liikkumiseen siten, että kaiken ikäisillä ja taitoisilla on mahdollisuus saada myönteisiä kokemuksia liikkumisesta?
  • Mikä merkitys säännöllisellä luontokosketuksella on lasten ja nuorten psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille? Miten luontokosketus mahdollistetaan koulu- ja päiväkotiympäristössä?
  • Miten koulujen ja päiväkotien ulkotilat palvelevat myös muita käyttäjäryhmiä?
  • Miten lapsia ja muita käyttäjiä osallistetaan suunnitteluun?


Kuulet myös konkreettisia esimerkkejä toteutetuista päiväkotien ja koulujen ulkotiloista. Pihojen suunnittelun lähtökohtana on toimintakulttuuri ja käyttäjien tarpeet ja keskustelemme pihojen mitoituksesta. Pihat tarjoavat mahdollisuuksia lasten ja muiden käyttäjien osallistamiseen jo suunnitteluvaiheessa.

Seminaarissa käsitellään myös ilmastonmuutoksen tuomia haasteita päiväkotien ja koulujen ulkotilojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuulemme, kuinka Espoon kaupunki on vienyt ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen päiväkotien ja koulujen tilaamiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

‍Järjestämme seminaarin jälkeen vierailun Helsingin Kuninkaantammen koululle, jossa tutustumme koulun ulkotilan suunnitteluun ja toteutukseen.

Osallistumismaksu seminaariin ja ekskursiolle on 190 € (+ alv. 24 %). Jos organisaatiostanne on vähintään neljä osallistujaa, kysy ryhmäalennusta. Viherympäristöliiton jäsenorganisaatioiden jäsenille annamme -15 % alennuksen (osallistumismaksu alennuksen jälkeen 161,50 € + alv 24 %).

‍Ekskursiolle osallistuville järjestämme yhteiskuljetuksen Malminkadulta Helsingin Kampista Kuninkaantammen koululle ja takaisin Malminkadulle. Kuljetuksen hinta on 20 € (+ alv. 10 %) / henkilö.

‍Varaa päivä kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan ajankohtaisen asian äärelle! Viimeinen ilmoittautumisajankohta paikan päällä osallistumiseen ja ekskursiolle on perjantai 7.6.2024 klo 15.00. Online-tilaisuuteen voit ilmoittautua tilaisuuden alkuun saakka. Peruuttamatta jätetyistä poisjäänneistä veloitamme seminaarin hinnan kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa voit myös lähettää toisen henkilön tilallesi. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »