Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat -ohjekortti päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103725 Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat. Ohjekortti antaa ohjeita eri järjestelmien suunnittelun vastuu- ja huolehtimisrajoista rakennusautomaatiosuunnittelun kannalta. Kortissa tuodaan esille myös LVI- ja sähkösuunnittelun tehtäviä, jotta yhteen liitettävien järjestelmien toteutus, käyttöönotto ja ylläpito olisi mahdollisimman selkeää sekä kustannustehokasta. Ohjekortti on julkaistu LVI-kortistossa. Ohje on julkaistu samansisältöisenä Sähköinfon ST-korttina ST 711.01.