Liikkeellä virheellinen versio KSE 2013 -sopimusehdoista

Olemme saaneet palautetta, että liikkeellä on kahta erilaista versiota KSE 2013 -sopimusehdoista. Erot koskevat kohtaa 5.7.1.

Toisen version mukaan kohdassa 5.7.1 viitataan kohdissa 5.2.4–5.2.6 mainittujen palkkioiden tarkistamiseen ja toisen version mukaan kohdassa 5.7.1 puolestaan viitataan kohdissa 5.2.1−5.2.6 mainittujen palkkioiden tarkistamiseen. Muilta osin ehdot näyttävät olevan identtiset. Molemmat on päivätty helmikuulle 2014, eikä ehdoista käy ilmi, että kyseessä on eri versiot tai että jompaankumpaan olisi tehty joitakin korjauksia tai päivityksiä aiempaan.

Versioiden sisällön tarkastamisen perusteella voimassaoleva versio on Rakennustiedon julkaisu, joka löytyy Sopimusasiakirjat-palvelusta, ja siinä on kohdassa 5.7.1 viittaus kohtiin 5.2.1–5.2.6.

Sopimusasiakirjat | RT 13-11143

Pyydämme KSE2013-ehtojen käyttäjiä tarkistamaan, että käytössä on oikea versio, ja poistamaan virheellisen version.