PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina -ohjekortti julkaistu

RT 103144 PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina -ohjekortti antaa perustietoa PPP-mallista (Public Private Partnership) ja kuvaa mallin keskeiset käsitteet. Ohjekortissa käsitellään erityisesti julkisessa toimitilahankkeessa (esimerkiksi kouluhankkeessa) käytettävää käytettävyysperusteista PPP-mallia. PPP-mallilla tarkoitetaan yksityisrahoitteista kumppanuusmallia, jolla julkinen toimija hankkii liikenne-, toimitila- tai muun julkisen toiminnan järjestämiseen liittyvän kokonaispalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityinen palveluntuottaja vastaa sille sopimuksella siirretyistä, hankkeeseen liittyvistä vastuista ja riskeistä sopimuskaudella. Korvaus kokonaispalvelusta maksetaan palvelumaksuna, jonka suuruuteen vaikuttaa palvelun käytettävyys tai muut määritellyt tekijät. Sopimusjakson jälkeen kohde siirtyy julkisen tilaajan omistukseen.