Paloluokkia käsittelevä ohjekortti uusittu

Rakennuksen paloluokkia koskeva ohjekortti on päivitetty. Ohjekortissa käsitellään eri paloluokkien erityispiirteitä, rakennusten paloluokan määrittämistä sekä rakennussuunnittelussa huomioon otettavia keskeisiä vaatimuksia paloturvallisuuden kannalta ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 ja sen perustelumuistion mukaisesti. Ohje käsittelee olennaisia asioita rakennuksen paloluokan ja paloteknisten ratkaisujen valinnassa. Ohjekortti on suunnattu ensisijaisesti rakennussuunnittelijoille.