Uusi Rakennustiedon ympäristöluokitus Käyttö2023

Suomalainen luokitus ympäristövastuullisuuden, hyvän sisäilman ja vähähiilisyyden tavoitteiden yhteensovittamiseen rakennuksen elinkaaren aikana

Rakennustieto tuo markkinoille Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023-kriteeristön. Kriteeristö laajentaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen käytössä oleviin asuin-, toimitila- ja palvelurakennuksiin. Uusi kriteeristö ohjaa käyttämään kiinteistöjä ympäristövastuullisesti.

Uusi Käyttö2023-kriteeristö palvelee kiinteistöjen omistajia sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavia kiinteistöpäälliköitä ja isännöitsijöitä ympäristövastuullisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistöjohtamisessa.

Rakennustiedon kolmen tähden ympäristöluokituksen taso vastaa taksonomian vaatimuksia käytössä oleville rakennuksille ja toimii osoituksena vastuullisuudesta rahoitus- ja vakuutuslaitoksille. Tilojen käyttäjille ja asukkaille luokitus osoittaa, että rakennusta johdetaan ja ylläpidetään kestävästi.

”Sijoittajat ja käyttäjät ovat entistä kiinnostuneempia siitä, millaisen jäljen kiinteistön käyttäminen jättää ympäristöön. Rakennustiedon ympäristöluokitus on selkeä ja käytännöllinen ohjaustyökalu, joka auttaa kiinteistön omistajia, vuokralaisia ja käyttäjiä asukkaista koululaisiin toimimaan tiloissa ympäristön ja hyvinvoinnin kannalta vastuullisemmin”, toteaa A-Insinöörien kehityspäällikkö Katarina Varteva.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023 -kriteeristö soveltuu hankevaiheessa luokiteltuihin sekä luokittelemattomiin rakennuksiin. Mikäli rakennuksella on hankevaiheen aikainen Rakennustiedon ympäristöluokitus, voidaan kohteen perustietoja sekä osaa kriteerien aineistosta hyödyntää käyttövaiheen ympäristöluokituksessa.

YIT:n Juvalle elinkaarimallilla toteuttama Martti Talvela -kampuksen hanke sai Rakennustiedon ympäristöluokituksen hankevaiheesta neljä tähteä. Käyttö2023-kriteeristö oli luonteva jatkumo tässä pitkäaikaisen elinkaarivastuun sisältävässä hankkeessa, kertoo Mika Kukkonen, joka toimii aluepäällikkönä YIT:ssä. ”Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja keskeinen osa kaikkea liiketoimintaamme. Haluamme vahvistaa Martti Talvela -kampuksen ylläpidon ja käytön vastuullisuutta ja siksi kampuksen ylläpitoa ohjataan Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023-kriteeristöllä’’, jatkaa Kukkonen. 

Jatkuvan parantamisen ja kiinteistöstrategian tukena

Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023 -kriteeristö tarjoaa kiinteistön omistajille työkalun rakennuksen vastuulliseen johtamiseen, hankintoihin sekä jatkuvaan parantamiseen. Rakennusten ylläpitopalveluita tuottaville yrityksille kriteeristö tarjoaa selkeitä mittareita kunnossapitoon. Rakennusten käyttäjille kriteeristö kertoo monipuolisesti asumis- ja työskentelyolosuhteista sekä vastuullisuudesta.

Uudessa kriteeristössä keskiössä kiinteistönhallinta, ympäristö ja hyvinvointi

Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023 -kriteeristön pääryhmät ovat: kiinteistönhallinta, ympäristö ja energia sekä hyvinvointi ja terveellisyys. Näiden lisäksi pisteitä on mahdollista saada innovaatioista.

Kiinteistönhallinnassa tarkastellaan laajasti kiinteistöyhtiön ympäristötavoitteita, hankintojen ohjaamista, siivouksen laatua ja esimerkiksi vihreitä vuokrasopimuksia sekä taksonomiaan liittyvää kriteeriä ilmastonmuutokseen varautumisesta. Ympäristön ja energian osalta arvioidaan laajasti rakennuksen energian käyttöä, hulevesien hallintaa ja jätehuoltoa, mutta myös rakennuksen sijaintiin liittyviä tekijöitä, kuten julkisen liikenteen saavutettavuutta. Hyvinvoinnin ja terveellisyyden pääteemassa keskitytään rakennuksen sisäilmastoon, visuaaliseen viihtyvyyteen sekä esimerkiksi esteettömyyteen.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti tärkeässä roolissa

Rakennustiedon ympäristöluokitus Käyttö2023 edellyttää hyväksytyn konsultin tekemää kiinteistökierrosta. Puolueettoman ja pätevän asiantuntijan tekemä rakennuksen katselmointi tuo hyötyjä niin kiinteistöjen omistajille kuin sen käyttäjille.

”Kohdekäynnillä, yhdessä käyttäjien kanssa, syntyy paras käsitys kiinteistöstä ja siitä, mitä nykyisissä toimintatavoissa voi ja kannattaa parantaa. Useimmiten käyttöön vaikuttavat asiat ovat varsin yksinkertaisia, kuten energian ja veden kulutuksesta viestiminen, tilojen lämpötilan ja valaistuksen hallinta tai kestävien liikkumisvaihtoehtojen tekeminen houkuttelevaksi’’ korostaa Varteva, joka on toiminut osassa pilottihankkeita Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsulttina.

Rakennusten koko elinkaaren aikainen ympäristövastuullisuus entistä tärkeämpää

Rakennustiedon ympäristöluokitus (aiemmin RTS-ympäristöluokitus) on alun perin rakennushankkeiden ympäristövastuullisuuden ohjaamiseen kehitetty luokitusjärjestelmä, joka on yhteensovitettu Suomen olosuhteisiin, lainsäädäntöön ja parhaimpiin toimialan käytäntöihin.  Rakennustiedon ympäristöluokituksen hankevaiheen kriteeristöillä on ohjattu jo yli 400 uudis- ja peruskorjaushanketta. Kriteeristöjen vaatimukset sekä sisältö on luotu yhteistyössä kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten kanssa ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen käytön aikaisia kriteereitä on ensimmäisen kerran pilotoitu vuonna 2019 neljässä eri kohteessa. Näistä yksi oli Helsingin Musiikkitalo, jossa luokitusta on ennätetty hyödyntää osana kiinteistöjohtamista jo useamman vuoden ajan, kertoo Helsingin Musiikkitalon kiinteistöpäällikkö Marko Oittinen. ’’Rakennustiedon ympäristöluokitus ei ole Musiikkitalolle ainoastaan kehystetty taulu tuulikaapissa, vaan aidosti ympäristönsuojeluun velvoittava asiakirja. Ilman luokituksessa yksilöityä kriteeristöä ympäristövastuu jäisi herkästi lain vaatimalle minimitasolle. Musiikkitalossa luokitus on neljän vuoden käytössä oloaikanaan muodostunut luontevaksi osaksi kiinteistön yllä- ja kunnossapidon suunnittelua.’’ Käyttö2023-kriteeristön kehittämisessä on hyödynnetty näitä ensimmäisistä piloteista saatuja käyttökokemuksia sekä viimeisen vuoden aikana toteutettujen yli kymmenen pilottihankkeen kokemuksia.

’’Useiden viime vuosikymmenien aikana rakentuneen rakennuskannan ympäristövastuulliseen käyttöön sisältyy paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Vähähiilisyystavoitteita on mahdotonta saavuttaa keskittymällä vain uudisrakentamisen ympäristövastuullisuuteen’’ korostaa Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilo. ’’Kiinteistöomistajien intressissä on yhä enenevässä määrin johtaa rakennusten koko elinkaaren aikaista vastuullisuutta ja tähän suomalaisiin olosuhteisiin yhteensovitettu ympäristöluokituksemme tarjoaa nyt ainutlaatuisen työkalun’’ jatkaa Apilo.

Lisätietoja:

Laura Apilo, toimitusjohtaja, Rakennustieto Oy
Puh. 040 551 8216, laura.apilo@rakennustieto.fi

Petri Jaarto, tuotepäällikkö, ympäristöluokitus, Rakennustieto Oy:
Puh. 040 594 1964, petri.jaarto@rakennustieto.fi