ArkMuoto 2024 – Hyvässä tilassa

Vuoden 2024 Arkkitehtuurin ja muotoilun päiviä vietetään 1.–4. helmikuuta teemalla ‘Hyvässä tilassa’. Teemalla nostetaan esiin arkkitehtuurin ja muotoilun merkitys hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa. Valtakunnallinen festivaali sekä arkkitehtuurin ja muotoilun liputuspäivä 3. helmikuuta juhlistavat hyvän suunnittelun merkitystä hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa.

Rakennettu ja muotoiltu ympäristömme vaikuttaa suuresti hyvinvointiimme. Kauniit, toimivat ja kestävät tilat ja esineet helpottavat arkeamme ja tuovat iloa elämäämme. Voimme paremmin hyvin suunnitelluissa, laadukkaissa tiloissa. Arjen sujuvuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on entistä tärkeämpää globaalien kriisien ja suurten yhteiskunnallisten muutosten paineessa. Suurimmat rakennettuun ympäristöön liittyvät ekologiset, taloudelliset ja laadulliset päätökset tehdään suunnittelijan työpöydällä.

Vuosittainen ArkMuoto-festivaali tarjoaa valtakunnallisen alustan suunnittelualojen toimijoille järjestää keskusteluja, työpajoja, näyttelyitä ja muita kaikille avoimia tapahtumia, jotka mahdollistavat kohtaamisia sekä ajatustenvaihtoa asukkaiden ja kaupunkilaisten – tilojen ja muotoilutuotteiden käyttäjien – kanssa. Yleisölle tapahtumat avaavat uusia näkökulmia omaan rakennettuun ja muotoiltuun ympäristöön.

Toimijat eri puolilla maata voivat edelleen ilmoittaa tapahtumiaan osaksi ArkMuoto-ohjelmistoa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.1.2024, ja koko ohjelmisto julkistetaan tammikuun puolivälissä. Lisätietoja ohjelmahausta löytyy tästä linkistä.

Tänä vuonna ArkMuoto-festivaalin päätapahtuma järjestetään perjantaina 2. helmikuuta Helsingin Vuosaaressa yhteistyössä Kulttuurikeskus Vuotalon kanssa.

Arkkitehtuuria ja muotoilua liputetaan lauantaina 3.2.

Vuodesta 2022 lähtien akateemikko Alvar Aallon syntymäpäivä 3. helmikuuta on sisällytetty sisäministeriön suositeltaviin liputuspäiviin: Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä.

Liputuspäiväesityksen tehneet yksitoista arkkitehtuurin ja muotoilun alan keskeistä organisaatiota perustivat liputuspäivän ympärillä järjestettävät Arkkitehtuurin ja muotoilun päivät vuonna 2021 tukemaan liputuspäivää sekä nostamaan esiin korkealaatuisen suunnittelun merkityksen hyvinvointivaltiomme rakentamisessa. ArkMuoto-päivien tavoitteena on avata silmiä näkemään arkkitehtuuri ja muotoilu tärkeänä osana jokapäiväistä elämämme ja vahvistaa omistajuuden ja osallisuuden tunnetta rakennetusta ja muotoillusta ympäristöstämme.

Arkkitehtuurin ja muotoilun päivistä vastaavat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Finnish Design Info, Alvar Aalto -säätiö, Rakennustietosäätiö RTS sr, Ornamo, Arkkitehtitoimistojen liitto, Suomen Arkkitehtiliitto, Suomen maisema-arkkitehtiliitto, Sisustusarkkitehdit SIO, AD-museo (Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo) ja EMMA – Espoon modernin taiteen museo.