Rakennustiedon EPD:llä koko Skandinavia haltuun – pohjoismainen ristiintunnustaminen nyt täällä

Pohjoismainen yhteistyö laajenee EPD-ympäristöselosteissa: Rakennustieto on liittynyt Pohjoismaisten EPD-julkaisijoiden, EPD Internationalin, EPD Norgen ja EPD Denmarkin, keskinäiseen sopimukseen EPD-ympäristöselosteiden ristiintunnustuksesta.

Käytännössä tämä mahdollistaa tuotteen EPD-ympäristöselosteen julkaisemisen useamman kuin yhden julkaisijaoperaattorin järjestelmässä. Sopimus mahdollistaa myös toisen julkaisuohjelman tuoteryhmäkohtaisten PCR-dokumenttien hyödyntämisen ristiin eri operaattoreiden julkaisuohjelmien kesken. Tuoteryhmäkohtaiset PCR-dokumenttit antavat yhtenäiset skenaariot EPD-ympäristöselosteen laatimiselle.

Julkaisu useamman kuin yhden julkaisijaoperaattorin järjestelmässä

Ristiintunnustaminen mahdollistaa sen, että tuotteen ympäristöselosteen voi julkaista useamman kuin yhden julkaisijaoperaattorin järjestelmässä. Järjestelmillä voi olla vaatimuksia julkaistaville ympäristöselosteille, kuten että kuljetus A4 moduulissa on laskettu ja ilmoitettu myös toisen julkaisijan vaatimusten mukaan. Eli kun tuote julkaistaan meillä Rakennustiedossa, sen voi julkaista myös esimerkiksi EPD Norgen tai EPD Internationalin järjestelmässä. Lisäjulkaisusta peritään hinta, joka on järjestelmäkohtainen. Suuruusluokka kustannukselle pohjoismaiden järjestelmissä on noin 300 euroa. 

Tuoteryhmäkohtaisten PCR-dokumenttien hyödyntämisen ristiin eri operaattoreiden julkaisuohjelmien kesken

Sopimus mahdollistaa myös toisen julkaisuohjelman tuoteryhmäkohtaisten PCR-dokumenttien hyödyntämisen. Näiden avulla saadaan tuotteelle sopivia ja yhtenäisiä skenaarioita käyttöön EPD-selosteiden laadintaan, jolloin myös selosteiden tiedot ovat paremmin vertailtavissa. Jos haluat hyödyntää muissa sopimuksen piirissä olevissa järjestelmissä tehtyä tuoteryhmäkohtaista PCR-dokumenttia Rakennustiedon EPD-ympäristöselosteessa, niin ole yhteydessä, jotta voimme tutkia ja hyväksyä PCR-dokumentin. 

Lue lisää EPD-ympäristöselosteesta >