Arkkitehti Sini Saarimaa on valittu Rakennustietosäätiön innovaatiotoiminnan tutkimusjohtajaksi

Sini Saarimaa vastaa kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioihin liittyvästä Rakennustietosäätiön TKI-toiminnasta. Lisäksi Saarimaan tehtävänä on ylläpitää säätiökonsernin tilannekuvaa rakennetun ympäristön muutostekijöistä ja megatrendeistä. Tehtävänä on myös vahvistaa kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan liittyvän tutkimuksellisen tiedon vaikuttavuutta ja osaltaan parantaa toimijoiden edellytyksiä uusien ratkaisujen kehittämiselle ja käyttöönotolle.

Saarimaa on toiminut viimeisen kymmenen vuoden ajan Tampereen yliopistossa tutkijana ja projektipäällikkönä lukuisissa hankkeissa, jotka ovat toimineet eri tieteenalojen tai tutkimusmaailman ja yritysmaailman välillä. Hän on kokenut arkkitehtuurin opettaja ja luennoitsija sekä toiminut suunnittelevana arkkitehtina eri arkkitehtitoimistoissa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Saarimaa aloittaa tehtävässään täysipäiväisesti 1.10.2021. 

Lisätietoja
Markku Hedman, yliasiamies, puh. 040 702 4884