Arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun tehtäväluettelot uusittu

Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 sisältää tavanomaisessa rakennushankkeessa arkkitehtisuunnitteluun kuuluvat tehtävät ja tulosteet rakennushankkeen vaiheiden mukaisessa järjestyksessä. Tehtäväluetteloa käytetään arkkitehtisuunnittelutoimeksiannon sisällön määrittelyyn, suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta.

RT 103253 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18

Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 on tarkoitettu talonrakennusta koskevan pääsuunnittelun tehtävien ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluetteloa käytetään pääsuunnittelutoimeksiannon sisällön määrittelyyn, suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Luetteloon sisältyvät pääsuunnittelijan lainsäädännöstä johtuvat velvollisuudet ja niiden hoitamiseksi tarvittavat tehtävät.

RT 103254 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18

Tehtäväluettelot ovat ostettavissa ja täytettävissä sähköisessä muodossa Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa www.sopimuslomake.net.

Tehtäväluetteloissa kunkin suunnitteluvaiheen tehtävät on jaettu perustehtäviin ja erikseen tilattaviin tehtäviin. Perustehtäviä ovat tehtävät, jotka yleisesti sisältyvät kaikkiin kohteisiin ja joiden suunnittelun työmäärä on arvioitavissa. Erikseen tilattavat tehtävät ovat usein laajuudeltaan ja sisällöltään vaikeasti määriteltäviä, ja ne kuuluvat toimeksiantoon ainoastaan silloin, kun sekä kyseessä olevan tehtävän sisältö että sen laajuus on kirjallisesti määritelty ja sopijaosapuolten välillä yhteisesti ymmärretty ja kun kyseinen tehtävä on valittu merkitsemällä rasti tehtävän E-kirjaimen vieressä olevaan ruutuun. Kirjallinen määrittely on sisällytettävä tehtäväluettelon yhteyteen merkintänä tai erillisenä liitteenä. Tehtäväluettelot liitetään suunnittelusopimukseen, ja niiden asema sopimusasiakirjana on määritelty Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa KSE 2013 (RT 13-11143).