Infra 2023 Rakennusosanimikkeistö on julkaistu

Infra-nimikkeistöjärjestelmään kuuluvan rakennusosanimikkeistön päivitys on julkaistu 8.8.2023. Infra 2023 Rakennusosanimikkeistö on vapaasti ladattavissa Excel-tiedostona Rakennustiedon nimikkeistöt -sivulta. Tiedostossa on esitetty omalla välilehdellään vertailu aiempaan Infra 2015 Rakennusosanimikkeistöön.

https://www.rakennustieto.fi/nimikkeistot/infra-nimikkeistojarjestelma

Päivitys koski seuraavien pääotsikoiden alla olevia nimikkeitä:
• 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet
• 2000 Päällys- ja pintarakenteet
• 3000 Järjestelmät.

Lisäksi päivitettiin nimikkeen 4620 Kalusteet ja varusteet tarkempi erittely.

Päivitystyöstä vastasi Rakennustietosäätiön toimikunta TK 425 Infra-nimikkeistöt. Rakennusosanimikkeistön päivitysesitys julkaistiin kesäkuussa 2022 avoimeen koekäyttöön. Koekäytön aikana kerättiin vielä palautetta kyselylomakkeella.

Päivitystyössä edetään seuraavaksi Infra 2015 Määrämittausohjeen päivitykseen. Päivitystyön tavoitteena on, että infran rakennusosanimikkeistö ja määrämittausohje sekä Infra- ja MaaRYLin rakenne ovat jatkossa yhteneväiset. Voit seurata tämän päivitystyön etenemistä Infra- ja MaaRYLin uutiskirjeestä. Tilaa uutiskirje »

Ole yhteydessä Rakennustiedon tuotepäällikkö Saara Lehtoseen (etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi), mikäli olet kiinnostunut tulemaan jäseneksi määrämittausohjeen päivitystä ohjaavaan toimikuntaan tai tekemään varsinaista päivitystyötä käsikirjoittajana.

Rakennustietosäätiö RTS sr omistaa nimikkeistöjen tekijänoikeuden. Tekijänoikeuden haltija on mainittava käytettäessä nimikkeistöjä (©Rakennustietosäätiö RTS sr). Nimikkeistöjä voi käyttää vapaasti tekijänoikeudet huomioiden. Jotkut nimikkeistöt voi ladata ilmaiseksi Nimikkeistöt-sivulta, ja muut voi ostaa Rakennustietokaupasta.