InfraRYLin versio 2023/2 on julkaistu

Muutosteemoina uusimmassa versiossa:

  • Maa-, kallio- ja ratarakenteiden alitukset
  • Rumpujen päiden viimeistely ja massiiviteräksiset metallirummut
  • Liikuntapaikkojen päällys- ja pintarakenteet, järjestelmät ja varusteet 
  • Rakennusteknisten rakennusosien betoni- ja puurakenteet sekä kaivu- ja louhintatyöt

Sisältöjä esitellään 16.2.2024 aamukahviwebinaarissa. Ilmoittaudu mukaan!

Isot kiitokset muutoksia työstäneille neljälle toimikunnalle sekä lausuntoja antaneille tahoille. 

  • Päätoimikunta PT 21 InfraRYL ja MaaRYL valvova toimikunta
  • TK 406 InfraRYL Siltarakenteet ja rakennustekniset rakennusosat
  • TK 439 Infra/MaaRYL Hulevesi- ja kuivatusrakenteet
  • TK 449 InfraRYL Liikuntapaikkarakenteet