Kiertotalous mukana rakennuksen koko elinkaaressa suunnittelusta purkuun

Puolet maapallolla käytetyistä luonnonvaroista kuluu rakentamiseen. Rakentaminen myös tuottaa kolmasosan ilmastopäästöistä. Kestämätön lineaaritalous on tullut tiensä päähän ja pysyvä siirtymä myös rakennusalalla kohti kiertotaloutta on välttämätön

Tietoa kiertotaloudesta syntyy paljon monissa hankkeissa, ja tarve kokoaville teoksille on ilmeinen. 18 asiantuntijan yhteistyönä syntynyt kirja Kiertotalous rakennetussa ympäristössä kokoaa yksien kansien väliin eri näkökulmia kiertotalouteen. Reittejä on monta, mutta tavoite on yhteinen: rakennusten, rakennusosien ja rakennusmateriaalien arvon säilyttäminen kierrossa sekä neitseellisten raaka-aineiden käytön ja jätteen määrän vähentäminen. Nämä tavoitteet ohjaavat niin tilaamista, suunnittelua, käyttöä ja korjaamista kuin purkamistakin. Myös lainsäädäntöä kehitetään samaan suuntaan, jotta esimerkiksi purettujen rakennusosien turvalliselle käytölle uudessa kohteessa ei olisi esteitä.

Kirjan kantavana ajatuksena on seuraava hierarkia. Tilan tarpeet tulee ensisijaisesti täyttää käyttämällä ja tarpeen mukaan korjaamalla olemassa olevaa rakennuskantaa. Jos joudutaan purkamaan, otetaan hyödynnettävät osat ja materiaalit talteen. Uusien rakennusten kohdalla kiinnitetään huomiota esimerkiksi monikäyttöisyyteen, käyttöikään ja materiaalivalintoihin. Materiaaleja koskevan tiedon tulee kulkea läpi rakennuksen elinkaaren.

Kirjan seitsemässä osassa tarkastellaan kiertotaloutta monesta näkökulmasta. Johdanto kokoaa kirjan teemat; siinä perustellaan kiertotalouden keskeinen rooli rakennetussa ympäristössä. Kirjan toinen osa kertoo, miten kiertotalous otetaan huomioon jo tilausvaiheessa. Kolmannessa osassa käydään läpi suunnittelun vaikutusta ja neljännessä omistamisen ja käytön. Viides osa keskittyy purettavien rakennusmateriaalien hyödyntämiseen. Kuudennessa osassa tarkastellaan kiertotaloutta suhteessa rakennusperintöön ja historiaan. Seitsemäs osa tarjoaa reittejä kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.

Kirja on suunnattu rakennusalan ammattilaisille: suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, rakennus- ja purkuliikkeille, viranomaisille sekä alan opiskelijoille.

Eeva Huttunen on ympäristöalan ammattilainen (FM), joka on työskennellyt mm. ympäristöministeriön kestävän rakentamisen asiantuntijana.

Kiertotalous rakennetussa ympäristössä (toimittaja: Eeva Huttunen) Rakennustietokaupassa »

Lehdistökappaleet ja kuvat median käyttöön:
Kristiina Bergholm, puh. 040-824 0765
kristiina.bergholm@rakennustieto.fi