Mitoituksen esittäminen. Rakennuspiirustukset -ohjekortin päivitys julkaistu

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103604 Mitoituksen esittäminen. Rakennuspiirustukset. Uusi ohjekortti korvaa ohjekortin RT 15-10641 (SIT 15-610056,
LVI 03-10272) Mitoituksen esittäminen. Rakennuspiirustukset.

Ohjekortissa annetaan yleisiä ohjeita mitoitustavoista ja mitoituksen esittämisestä rakennuspiirustuksissa. Ohjekortti perustuu standardeihin SFS-EN ISO 129-1:2019 ja
SFS-EN ISO 3098-1:2015 sekä suomalaisissa rakennuspiirustuksissa vakiintuneisiin käytäntöihin.