Pietilä-palkinto arkkitehti, puuseppä Lars-Erik Mattilalle

Vuoden 2020 Pietilä-palkinto on myönnetty 9.10.2020 Architecture and Cities in Transition-seminaarissa arkkitehti, puuseppä Lars-Erik Mattilalle. Seminaari on yksi Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon päätapahtumista. Pietilä-palkinnon myöntää Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus nuorelle arkkitehdille tunnustuksena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi.

Lars-Erik Mattila (s. 1982) valmistui arkkitehdiksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitokselta joulukuussa 2014. Mattilan diplomityö otsikolla ”Tulevaisuuden kerrostalo” oli ansiokas ja huollella laadittu ehdotus kestävän rakentamisen periaatteiden mukaiseksi tyyppikerrostaloksi. Sumeilemattoman radikaaliksi luonnehdittu diplomityö kiteytti suunnitelman muodossa tekijänsä manifestin: ”Rakennusten tulee olla yksinkertaisia, ylläpidettäviä ja ympäristölle haitattomia″.

Valmistuttuaan Mattila on toiminut Suoja ry:ssä, jonka tarkoituksena on ratkaista rakennusten ja rakennetun ympäristön perustavanlaatuisia ekologisia, kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia ongelmia ja samalla uudistaa rakennustekniikkaa ja -taidetta. Hän on kirjoituksillaan, puheenvuoroillaan ja suunnitelmillaan kiteyttänyt ilmastotietoisen sukupolven vilpittömän ja lujan sitoutumisen kestävämpään rakentamiseen – ja toisaalta arkkitehtikunnan tyytymättömyyden teknillistyvään ja monimutkaistuvaan rakentamistapaan. Mattilan puheenvuorot ovat nostaneet esille myös kysymyksen siitä, mitkä ovat arkkitehdin mahdollisuudet vaikuttaa käytettäviin rakenteisiin ja rakennustapaan. Näkemykset herättävät vastakaikua niin ammattilaisten kuin rakennusten käyttäjienkin keskuudessa.

Pietilä-palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat RTS:n hallituksen edustajina arkkitehti Teemu Hirvilammi ja professori Kimmo Lylykangas sekä edustajiston edustajana yliarkkitehti Vesa Ijäs. Palkinnon suuruus on 10.000 €.

Rakennustiedon 50-vuotisjuhlarahaston säätiön hallitus on perustanut Pietilä-palkinnon 20.2.1992. Palkinto myönnetään Reima Pietilän rahastosta. Joka toinen vuosi myönnettävä Pietilä-palkinto on tunnustus merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi. Palkinto myönnetään nuorelle arkkitehdille tai hänen ryhmälleen.