Rakennustietosäätiö RTS:n kultaiset ansiomerkit 2020

Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain kultaisia ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat vaikuttaneet säätiön toimintaan huomattavalla tavalla.

RTS:n hallitus päätti myöntää tänä vuonna kuusi kultaista ansiomerkkiä seuraaville henkilöille:

  • nro 159 projektipäällikkö Juho Kess, RAKLI ry
  • nro 160 johtava asiantuntija Juha Liukas, Sitowise Oy
  • nro 161 kehitysjohtaja Ilkka Romo, Skanska Oy
  • nro 162 projektipäällikkö Heta Timonen, Rakennustieto Oy
  • nro 163 projektipäällikkö Sari Ruohonen, Rakennustieto Oy
  • nro 164 asiakaspalveluvastaava Lea Kaislasuo, Rakennustieto Oy

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.