Projektinjohtourakan (PJU) sopimusasiakirjoja uusittu

Projektijohtourakkasopimus (PJU) tavoite- ja kattohinnalla (RT 80359) on uusittu ja saatavilla Sopimuslomake Net -palvelussa. PJU-sopimuksen täyttöohje ja malliesimerkki on julkaistu RT-ohjekorttina RT 103017 Projektinjohtourakan laatiminen tavoite- ja kattohinnalla. PJU-urakassa projektinjohtourakoitsijalle kuuluvat projektin johtamistehtävät ja rakennustyöt aliurakoineen. Tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välistä tehtävänjakoa hankkeen eri vaiheissa on kuvattu tehtäväluettelossa RT 103018 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo.   Sopimusasiakirjojen uusimisen tarpeet ja keskeisimmät päivitykset kohdistuivat seuraaviin asioihin:
  • Lisä- ja muutostöiden rajankäynti ja muutoksista sopiminen
  • Tilaajan maksuvelvollisuuden ylärajan täsmentyminen
  • Sopimustasapaino tilaajan ja urakoitsijan välillä
  • Suunnittelu- ja aikatauluohjaukseen liittyvien velvollisuuksien täsmentyminen
  • Tehtäväluettelon päivitys
  • Säädösympäristön muutosten tuomat asiat: mm. turvallisuuskoordinaattori, tiedonantovelvollisuudet, käännetty verovelvollisuus, CE-merkinnät
  Kiitämme toimikuntaa asian eteen tehdystä ansiokkaasta työstä. Toimikunnan työ jatkuu vielä keskeneräisten sopimusasiakirjojen osalta vuoden 2019 puolella.