Rakennuksen digitaalista turvallisuutta käsittelevät ohjekortit ovat ilmestyneet

Rakennustieto on julkaissut ohjekortit:

Ohjeet on laadittu rakennusten digitaalisen turvallisuuden hallintaan ja parantamiseksi. Ohjeissa esitetään digitaalisen turvallisuuden tasot (DT-luokat), joilla helpotetaan ja yksinkertaistetaan digitaalisen turvallisuuden riskien hallintaa. Ohjekorteissa esitetään myös keinoja taloteknisiin järjestelmiin liittyvien tieto- ja kyberturvallisuusriskien sekä tietosuojan hallintaan.

Tilaajan ohjeessa käsitellään tilaajan kannalta talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Ohje on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle tavoiteasettelun tueksi, kun määritetään kiinteistölle tai sen osille taloteknisten järjestelmien suojauksen tasot.

Suunnittelijan ohjeessa käsitellään suunnittelijoiden kannalta taloteknisten järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Ohje on tarkoitettu suunnittelijalle eri suunnittelualueiden ja -vaiheiden tueksi.

Kiinteistön ylläpidon ohjeessa käsitellään kiinteistön ylläpidon kannalta taloteknisten järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Ohje on tarkoitettu kiinteistön ylläpidon ja -hallinnon tueksi. Ohje on tarkoitettu kiinteistöpäälliköille, isännöitsijöille ja muille kiinteistönpidosta vastaaville.