Rakennustiedon Kestävä rakentaminen -sarjassa ilmestyy tänä kesänä ensimmäiset kaksi kirjaa

Rakennustieto Oy on aloittanut uuden kirjasarjan kustantamisen kestävästä rakentamisesta. Uudessa ekologiaan ja hyvinvointiin keskittyvässä kirjasarjassa ilmestyy tänä vuonna kaksi kirjaa: kesäkuussa Maija Stenvallin Kehikosta vesikattoon – vanhan hirsitalon siirto ja elo-syyskuussa Tarja Häkkisen ja Matti Kuittisen Kohti vähähiilistä rakentamista. Ensi vuonna ilmestyvät ainakin Eeva Huttusen toimittama Kiertotalous rakentamisessa ja Pekka Hännisen Ekologisesti kestävä pientaloasuminen.

Kehikosta vesikattoon – Vanhan hirsitalon siirto

Maija Stenvall
152 s., 44 € (sis. alv.)
Ilmestyy 12.6.2020

Kehikosta vesikattoon kuvaa yksityiskohtaisesti vanhan hirsitalon siirtämisen käytännön työvaiheet: purkutyön, lupaprosessin sekä talon pystytyksen uudelleen. Hirsitalon siirtoa käsitellään paitsi perinnerakentamisen ja rakennetun kulttuuriympäristön näkökulmasta, myös mahdollisuutena rakentaa pienellä hiilijalanjäljellä. Kirjassa kerrotaan, miten kierrättää materiaaleja ja suunnitella uudisrakennus mahdollisimman energiatehokkaaksi säilyttäen samalla kulttuurihistorialliset arvot. Kirja on tarkoitettu siirtohanketta harkitsevalle tai perinnerakentamisesta ja ekologisesta rakentamisesta kiinnostuneelle rakentajalle. Kirja toimii myös virikkeenä alan oppilaitoksille ja viranomaisille.

Maija Stenvall on yhdyskuntasuunnittelun ammattilainen (FM), puuseppä ja perinnerakentamisen ystävä.

Kohti vähähiilistä rakentamista

Tarja Häkkinen, Matti Kuittinen
160 s., 66 € (sis. alv.)
Ilmestyy elo-syyskuussa 2020

Ilmastonmuutos on aikamme suurin muutosvoima. Koska rakennettu ympäristö aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, on myös rakentamisen päästöjä vähennettävä. Kohti vähähiilistä rakentamista on suunnittelijoiden käsikirja, joka sisältää perustiedot rakennuksen vähähiilisyydestä, sen arvioinnista ja huomioimisesta suunnitteluhankkeen eri vaiheissa. Kirja tarjoaa lisäksi syventävää tietoa elinkaariarvioinnista, ympäristömerkeistä, käyttöikäsuunnittelusta, kiertotaloudesta sekä energia- ja materiaalitehokkuuden näkökulmista.

Tekniikan tohtori Tarja Häkkinen toimii konsulttina ja arkkitehti Matti Kuittinen erityisasiantuntijana ympäristöminiteriön vähähiilisen rakentamisen tutkimushankkeessa.

Kiertotalous rakentamisessa

Eeva Huttunen (toim.)
Ilmestyy keväällä 2021

Kiertotaloudesta puhuvat nyt kaikki, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa rakennusalalla? Kiertotalous rakentamisessa kokoaa yksien kansien väliin tämänhetkistä tutkimus- ja kokemustietoa rakentamisen kiertotaloudesta yleistajuisessa muodossa. Kirja on suunnattu rakennusalan ammattilaisille – suunnittelijoille, kiinteistönomistajille, rakennus- ja purkuliikkeille, viranomaisille ja alan opiskelijoille.

Kokeneen asiantuntijajoukon kirjoitukset avaavat kokonaiskuvan siitä, miten rakennuksia voidaan suunnitella, rakentaa ja ylläpitää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Mukana on innostavia esimerkkejä kiertotalouden kannalta toimivista ratkaisuista Suomessa ja maailmalla, nykyhetkessä ja historiassa. Kirjan julkaisija on ympäristöministeriö, joka tekee siitä myös verkossa jaettavan ilmaisen version.

Eeva Huttunen (FM) on ympäristöasioihin perehtynyt tutkija, joka on aiemmin toiminut mm. ympäristöministeriössä kestävän rakentamisen asiantuntijana.

Ekologisesti kestävä pientaloasuminen

Pekka Hänninen
Ilmestyy keväällä 2021

Ekologisesti kestävä talo säästää luonnonvaroja, energiaa ja asukkaiden lompakkoa. Mutta mistä kaikesta asumisen ekologinen kestävyys muodostuu? Kirja avaa ympäristökriisin ja asumisen välistä suhdetta ja kertoo, miten ilmastoviisas vähähiilinen asuminen onnistuu niin uusissa kuin vanhemmissakin taloissa. Ekologisesti kestävään asumiseen on monta vaihtoehtoista polkua, joista lukija löytää kirjan runsaiden esimerkkikohteiden avulla omansa – elintasosta ja mukavuudesta tinkimättä.

Arkkitehti Pekka Hännisellä on pitkä kokemus ekologisesti kestävästä rakentamisesta niin tutkimus- ja tiedonjulkistamishankkeiden kuin käytännön suunnittelutyön kautta.

Lisätietoja:
Kristiina Bergholm, puh. 040-824 0765, kristiina.bergholm@rakennustieto.fi