Rakennustiedon tuotteet ja palvelut vauhdittavat KIRA-kasvuohjelman toteuttamista

Kiinteistö ja rakennusalan kasvuohjelmassa todetaan, että digitalisaatio ja vihreä siirtymä nousevat lähivuosina merkittäviksi kasvun ja tuottavuuden parantamisen ajureiksi. Rakennustiedon nykyisten tietotuotteiden kehittäminen ja rinnalle kehitetyt uudet digitaaliset palvelut vastaavat KIRA-alan liiketoiminnan muutostarpeisiin.

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden laajassa yhteistyössä syntynyt KIRA-kasvuohjelma nostaa esille toimialan uudistamisen ja sen kestävän kasvun, jotka ovat edellytyksinä toimivalle, turvalliselle ja kestävälle rakennetulle ympäristölle.

Rakennustiedon palvelulupaus opastaa alaa hyvään rakennustapaan, ja on jo vuosia vastannut kiinteistö- ja rakennusalan tarpeisiin. Palvelulupaus toteutuu jatkossa nykyisten tietotuotteiden rinnalla myös uusien monimuotoisten digitaalisten palveluiden muodossa.

Rakennustiedon digitaalinen RT-tuotetietokanta kokoaa kattavasti tiedot rakennusmateriaalien ja tuotteiden ominaisuuksista KIRA-alan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Elinkaarenaikaisen tuotetiedon hallinta ja tiedon virtauttaminen rakentamisen arvoketjussa on digitalisaation myötä alan tuottavuutta keskeisesti parantava toimintatapamuutos. Keskitetty ajantasaisen tiedon kattava saatavuus vähentää kaikkien osapuolien työmäärää, prosessivirheitä ja parantaa laatua. Rakennetun ympäristön rakenteet ovat pitkäikäisiä, joten tietojen saatavuus käytön ja ylläpidon aikana vuosikymmenten ajan on merkittävä parannus aikaisempaan toimialan toimintatapaan.

Rakennustiedon tuotetietokantaan tuodaan laajasti tiedot myös tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaa varten, mikä mahdollistaa tuotteiden vertailun niiden päästöominaisuuksien perusteella. Vähähiilisen rakentamisen yleistyminen vaatii tuekseen päästötietoa suunnitteluun ja tuotevalintaan sekä hyvän rakennustavan prosessiohjeita. Ohjekorttien sisällöt päivittyvät ja uusiutuvat jatkuvasti rakentamisen ajankohtaisiin haasteisiin vastaaviksi.

Vaikka rakentaminen onkin kotimarkkinavetoista, vaikuttavat etenkin eurooppalaiset säädökset ja käytännöt myös suomalaiseen rakentamiseen. Rakennustieto haluaa tarjota asiakkailleen myös kansainvälisessä markkinoinnissa lisäarvoa tuottavia palveluita kuten ympäristöseloste. Tämä edistää osaltaan suomalaisen rakennusalan kasvua.

KIRA-alan yhteinen arvolupaus on toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö 2030. Tavoite saavutetaan parhaiten, kun alan yritysten liiketoiminta kehittyy myönteisesti. Kannattava ja tuottavuudeltaan kilpailukykyinen kiinteistö- ja rakennusala pystyy uudistumaan ja tarjoamaan käyttäjilleen laadukkaan elinympäristön. Rakennustieto on tukemassa tätä kehitystä koko KIRA-alan tietopalvelukumppanina.

Lisätietoja

Laura Apilo, toimitusjohtaja, Rakennustieto Oy
040 551 8216
laura.apilo@rakennustieto.fi