Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa -ohjekortti julkaistu

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103645 Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa. Ohjekortissa käsitellään Asuntokauppalaissa mainitun rakennustyön tarkkailijan valintaa, asemaa ja tehtäviä. Osakkeenostajien valitseman rakennustyön tarkkailijan keskeisenä tehtävänä on seurata, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti sekä tiedottaa osakkeenostajia tekemistään havainnoista.

Ohjekortti ohjaa osakkeenostajia ja rakennustyön tarkkailijaa sopimaan rakennustyön tarkkailijan tehtävistä. Ohjekorttia voidaan käyttää apuna laadittaessa rakennustyön tarkkailijan kanssa toimeksiantosopimusta. Ohjekortti on hyödyllinen osakkeenostajille, urakoitsijoille ja rakennustyön tarkkailijan tehtäviä tekeville.

Ohjekortti on julkaistu Rakennustiedon KH-kortistossa ja Ratu-kortistossa.
RT 103645 Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa