Roskaantumisen hallinta vesistötäytöissä -ohjekortti julkaistu

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103553 Roskaantumisen hallinta vesistötäytöissä. Ohjekortissa käsitellään vesistötäytöissä käytettävän louheen seassa olevan muovijätteen syntyprosesseja sekä toimenpiteitä roskaantumisen estämiseksi aina vesiluvan myöntämisestä varsinaiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lupamääräyksissä ja sopimusasiakirjoissa voidaan määritellä tarkempia toimia roskaantumisen hallintaan ja edellyttää esimerkiksi erillisen roskaantumisen estämissuunnitelman tekemistä. Toimenpiteillä on myös kustannuksiin liittyviä sopimuksellisia vaikutuksia. Louhintavaiheessa roskaantumista voidaan vähentää sytytysjärjestelmän valinnalla ja ruiskubetonin kuituvalinnalla. Ennen täyttökohteelle toimittamista voidaan tehdä louheen lajittelevaa varastointia ja esikäsittelyä. Täyttökohteella keinoina esitellään esimerkiksi reunapenkereen rakentaminen ja suojaverhon käyttö.

Ohjekortti on suunnattu rakennuttajille, tilaajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Ohjekortti on julkaistu RT-tietoväylän Infra-täsmäpakissa. Lisäksi se on saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta.