Rakennustiedon Ilmastoseloste vastaa  uuden rakentamislain vaatimuksiin

Uuden rakentamislain vähähiilisyystavoitteiden myötä uudisrakentamisessa käytettävistä tuotteista tarvitaan hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaalitietoja. Vastatakseen tähän tiedontarpeeseen Rakennustieto Oy julkaisee uuden Ilmastoseloste-tuotteen, joka tarjoaa uuden rakentamislain mukaiset ympäristötiedot yhdessä paketissa. Ilmastoseloste on EPD-ympäristöselosteen rinnalle tuotu tuote, joka täyttää kansallisen lainsäädännön tarpeet. Rakennustieto toimii Suomessa EPD-operaattorina.  

Rakennustiedon Ilmastoseloste vastaa uuden rakentamislain ja sen pohjalta annettavien ilmastoselvitys- ja materiaaliselosteasetusten vaatimuksiin. Laki ja asetusluonnokset edellyttävät, että uudisrakennuksesta raportoidaan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälki sekä materiaaleista laaditaan materiaaliseloste. Hiilijalanjälki sisältää hankkeen aiheuttamat päästöt ja hiilikädenjälki vältettyjen päästöjen määrän. Materiaaliseloste sisältää tiedon rakennuksen materiaaleista ja niiden alkuperästä.  

Ilmastoseloste tarjoaa myös tietoja, jotka eivät löydy EPD-ympäristöselosteesta. Myös materiaaliselosteeseen tarvitaan sellaisia tietoja, joita lähtökohtaisesti eivät ole EPD-ympäristöselosteesta saatavilla. Asetukset ovat luonnoksia ja päivitämme Ilmastoselosteen sisältövaatimuksen mahdollisten asetusmuutosten jälkeen lopulliseen muotoonsa, ja tarjoamme jo julkaistuihin Ilmastoselosteisiin ilmaisen päivityksen. 

Rakennustiedon Ilmastoseloste perustuu hiilijalanjäljen osalta samaan EN 15804 standardiin kuin EPD-ympäristöseloste. Ilmastoseloste sisältää myös hiilikädenjäljen lain ja asetusten edellyttämällä jaottelulla, perustuen ilmastoselvitysasetuksen luonnokseen. Materiaalitiedot esitetään materiaaliselosteasetuksen luonnoksen määrittämällä tavalla.  

Ensisijainen käyttötarkoitus Ilmastoselosteen tiedoille on rakentamislain myötä pakolliseksi tuleva rakennuksen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskenta ja raportointi sekä materiaaliselosteen laadinta. Nämä tulevat olemaan rakentamisluvan ehtona. Hiilijalanjäljelle tullaan säätämään rakennustyyppikohtainen raja-arvo, joka tulee päästä rakentamisluvan saamiseksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi toisaalta asettaa omia lainsäädäntöä tiukempia hiilijalanjäljen ja – kädenjäljen raja-arvoja. Samoin vaateita voi tulla myös rakennusten ympäristöluokituksista. 

Uuden rakentamislain ja asetusten myötä tuotteen vahvistetusta vähähiilisyydestä on muodostumassa selkeä kilpailuetu tuotteita vertailtaessa ja valittaessa. Puuttuvista hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaalitiedoista voi muodostua jopa kaupan este. Ilmastoseloste tarjoaa helpossa ja edullisessa paketissa kaiken sen tiedon, jota rakennusalan toimijat uuden rakentamislain ja asetusten myötä tuotteista tulevat tarvitsemaan. Rakennustiedon Ilmastoseloste on tuotetoimittajille helpoin tapa välittää ympäristötietoja kiinteistö- ja rakentamisalalla tietoa tarvitseville. 

Lisätietoja:
Jukka Seppänen, tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy, gsm 040 554 5282, jukka.seppanen@rakennustieto.fi
Jessica Karhu, tiimipäällikkö, gsm 040 675 8899, jessica.karhu@rakennustieto.fi