Tehtäväluettelo ja ohje rakennesuunnitelmien ulkopuoliseen tarkastukseen julkaistu

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tarkoituksena on rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen ja vakavien suunnitteluvirheiden eliminointi. Tarkastustyö voi olla rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämä tai rakennesuunnittelun tilaajan omaehtoisesti hankkima laadunvarmistus- ja riskienhallintatoimenpide. Tehtäväluetteloa käytetään tarkastajan tehtävänlaajuuden määrittelyssä, tarkastuskokonaisuuden hallinnassa sekä osana tarkastustoiminnan laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo RTA19 korvaa SKOL ry:n ja FISE Oy:n vuonna 2005 koekäyttöön julkaiseman tehtäväluettelon RTA05.   Tehtäväluetteloon liittyy ohjekortti RT 103089 Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus, jossa on kuvattu laajemmin rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen periaatteita ja menettelytapoja sekä tarkastajan pätevyysvaatimuksia. Ohje sisältää myös esimerkkejä tarkastustoiminnan asiakirjamalleista.