SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittelyn englanninkielinen käännös julkaistu

Rakennustieto on julkaissut englanninkielisen käännöksen ohjekortista RT 103621 SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely 2023. Ohjekortissa esitetään SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely, joka on voimassa 1.5.2023 alkaen. Alan keskeiseksi työkaluksi vakiintunutta henkilöryhmittelyä käytetään henkilöstön CV:issä, tilaajien tarjouspyynnöissä ja alan yritysten tarjouksissa ja hinnastoissa sekä henkilöstön ja palkkojen tilastoinnissa. Suomenkielinen versio on julkaistu kesäkuussa 2023.

Virtuaalinen aamukahvi 13.10.2023: Miten uusi RT-ohjekortti ”Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa” auttaa uuden asunnon ostajia, urakoitsijoita ja rakennustyön tarkkailijoita?

Aika: 13.10.2023 klo 9.00 – 9.45Teams RS-kohteesta asunto-osakkeen ostavat voivat valita edustajakseen rakennustyön tarkkailijan, jonka keskeisenä tehtävänä on seurata, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti ja tiedottaa osakkeenostajia tekemistään havainnoista. Asuntokauppalaki on ollut niukkasanainen rakennustyön tarkkailijan roolista ja tulkintaa lain niukkaan sanamuotoon on jouduttu hakemaan lainvalmisteluaineistosta. Tarkentavaa asetuksentasoista sääntelyä ei ole. Nyt tilanteeseen saadaan … Lue lisää

Terve talo -ohjekorttisarja julkaistu

Rakennustieto on julkaissut Terve talo -sarjaan kuuluvat ohjekortit:• RT 103612 Terve talo. Uudisrakennushanke. Tilaajan ohje• RT 103613 Terve talo. Korjaushanke. Tilaajan ohje• RT 103614 Terve talo. Suunnittelualakohtainen tarkastuslista rakennusosittain• RT 103615 Terve talo. Vaihekohtaiset tehtävät Terve talo -ohjekorttien tavoitteena on ohjata tavoiteltujen sisäilmasto-olosuhteiden sekä kestävien ja toimivien ratkaisujen saavuttamista uudisrakennus- ja korjaushankkeessa. Uudet ohjekortit korvaavat … Lue lisää

Asuinkiinteistön jätehuolto -ohjekortti on päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103638 Asuinkiinteistön jätehuolto. Ohjeessa käsitellään asuinkiinteistöllä syntyvien yhdyskuntajätteiden huoneistokohtaista lajittelua, eri jätejakeiden kiinteistökohtaista keräystä, jätetilan ja sinne johtavien kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioitavia asioita, jätetilan mitoitusta sekä yleisimpiä keräysastioita ja muita keräysvälineitä. Ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin muun muassa hallinto- ja palvelukiinteistöjen jätehuollon suunnitteluun. Ohjekortti on julkaistu RT-kortistossa ja KH-kortistossa.

Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa -ohjekortti julkaistu

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103645 Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa. Ohjekortissa käsitellään Asuntokauppalaissa mainitun rakennustyön tarkkailijan valintaa, asemaa ja tehtäviä. Osakkeenostajien valitseman rakennustyön tarkkailijan keskeisenä tehtävänä on seurata, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti sekä tiedottaa osakkeenostajia tekemistään havainnoista. Ohjekortti ohjaa osakkeenostajia ja rakennustyön tarkkailijaa sopimaan rakennustyön tarkkailijan tehtävistä. Ohjekorttia voidaan käyttää apuna laadittaessa … Lue lisää

50 kysymystä YSEstä -kirja julkaistu myös digikirjana

Varatuomari Pia Klementjeffin 50 Kysymystä YSEstä -kirja on julkaistu nyt myös digikirjana. Kyseessä on aiemmin painetun kirjan päivitetty rinnakkaisteos, johon on lisätty mm. uusia oikeustapauksia. Yksittäislisenssin lisäksi digikirjasta on saatavilla usean käyttäjän organisaatiolisenssejä. Kirjan käytännön tilanteisiin perustuvien kysymysten ja vastausten avulla lukijan on helppo ymmärtää YSEn soveltaminen ja kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat seikat. Kirjassa annetaan … Lue lisää

Tallenne nyt katsottavissa: Tietoisku InfraRYLin ja MaaRYLin uusista sisällöistä 1.9.2023

Rakennustiedon aamukahviwebinaarissa 1.9.2023 kuultiin, mitä uutta sisältöä InfraRYLissä ja MaaRYLissä julkaistiin kesän 2023 aikana sekä mitä asioita InfraRYLin ja MaaRYLin toimikunnissa työstetään vuosien 2023–2024 aikana. Lisäksi käsiteltiin InfraRYLin ja MaaRYLin merkitystä alan yhteisenä työkaluna laadun ja tuottavuuden kehittämisessä. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä »

Uutta Ratussa – työvaiheiden laadunvarmistuslistat

Ratuun on julkaistu kesän 2023 aikana iso määrä työvaiheiden laadunvarmistuslistoja. Listat toimivat muistilistoina siitä, mitä yksityiskohtia tulee muistaa tarkistaa kustakin työlajista esimerkiksi aloituspalaveria pidettäessä, mestaa vastaanotettaessa tai mallitarkastusta tehdessä. Laatuvaatimukset selvitetään ja käydään läpi ennen työn aloitusta ja laatuvaatimusten toteutumista seurataan työn aikana. Ennalta yhdessä sovitut ja selkeästi määritellyt laatuvaatimukset ja työn edellytykset parantavat hankkeen … Lue lisää

Hybriditilaisuus 20.9.2023: RYL-päivä 2023 I Talonrakentamisen uudistuvat RYLit: Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset RYL tärkeä osa sopimuksia ja laadun määrittämistä

Aika: 20.9.2023 klo 14.00 – 16.15Hybridi: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs (Rakennustietosali), Helsinki / Online Tässä tilaisuudessa käsittelemme talonrakentamisen RYL-laatuvaatimuksia rakennushankkeen eri osapuolien yhteisenä työkaluna osana sopimista ja rakennusalan laadun ja tuottavuuden parantamista. Kerromme, miten RYL-palvelu päivittyy vuosittain, miten sitä käytetään ja miten palvelua kehitetään asiakastarpeiden pohjalta. ‍Tervetuloa uudistuvan RYL-palvelumme äärelle sekä tapaamaan ja … Lue lisää