Lausuntopyyntö RTS 24:15 Infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia ja niiden hallintaa käsittelevästä ehdotuksesta. Infra- ja maarakentamisen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta -asiakirjassa kuvataan infrarakentamisen ja talonrakentamisen maanrakennustöiden tyypillisimmät ympäristövaikutukset sekä niiden hallintakeinot. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva kaikista ympäristönäkökohdista ja mahdollisista vaikutuksista, jotta hankekohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa voidaan huomioida ne ja ottaa käyttöön tarpeelliset toimenpiteet negatiivisten ympäristövaikutusten … Lue lisää

InfraRYLin ja MaaRYLin uudet versiot on julkaistu 11.6.2024

Muutosteemoina uusimmissa versioissa:– Teräslevyarinat. (InfraRYL ja MaaRYL)– Tie- ja siltakaiteet. (InfraRYL)– Hulevesiviemärit. (InfraRYL) Lisäksi toteutettiin liiteuudistus, jossa liitteet numeroitiin uudelleen, viiteluettelot päivitettiin ja tarpeettomat tai vanhentuneet liitteet poistettiin. Löydät kaikkien muutosten tarkemmat tiedot palveluiden revisiohistoriasta. Muutoksia esitellään 23.8.2024 aamukahviwebinaarissa ».Kerromme myös Rakennustiedon tekoälyassistentista. Tervetuloa mukaan! Uudet sisällöt on työstetty päätoimikunnassa PT 21 InfraRYL ja MaaRYL … Lue lisää

EPD-ympäristöseloste – Miksi siitä puhutaan? 20.6.2024

Aika: 20.6.2024 klo 9.00 – 10.00Teams EPD on ympäristöseloste, joka perustuu tuotteen elinkaariarviointiin. Siinä otetaan huomioon vaikutukset raaka-aineiden alkulähteiltä aina tuotteen elinkaaren loppuun saakka, ei pelkästään hiilijalanjälki vaan myös vaikutukset muun muassa happamoitumiseen, rehevöitymiseen ja fossiilisten sekä uusiutumattomien resurssien kulutukseen. EPD on kolmannen osapuolen tarkastama kansainvälisesti tunnustettu tapa kertoa nämä tiedot. EPD:n tiedoissa on lähtötiedot … Lue lisää

Ota Käyttö2023 avuksi toimitila- ja palvelurakennusten ympäristövastuullisuuden johtamiseen 13.6.2024

Aika: 13.6.2024 klo 9.00-10.00Teams Rakennustiedon ympäristöluokituksen uusi Käyttö2023-kriteeristö laajentaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen käytössä oleviin asuin-, toimitila- ja palvelurakennuksiin. Tule kuulemaan, miten uusi kriteeristö palvelee sinua toimitila- ja palvelurakennusten johtamisessa ympäristövastuullisesti. ‍Käyttö2023-kriteeristö tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille suomalaisiin olosuhteisiin sovitetun luokituksen ympäristövastuullisuuden, hyvän sisäilman ja vähähiilisyyden tavoitteiden yhteensovittamiseen rakennuksen elinkaaren aikana. Uusi luokitus palvelee kiinteistön omistajia rakennuksen … Lue lisää

Lausuntopyyntö RTS 24:13 Palontorjuntatekniikan suunnittelukokonaisuus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja palontorjuntatekniikan suunnittelukokonaisuutta käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta. Ehdotus sisältää ohjeistuksen palontorjuntatekniikan suunnitteluprosessin kululle ja roolien tehtävänjaolle painottuen suunnitteluperusteiden määrittelyyn ja laadunvalvontaan. Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 10.8.2024. Lisätietoja:Valtteri Viitikkotuotepäällikkövaltteri.viitikko@rakennustieto.fi

Uimahallin paloturvallisuussuunnittelun ja taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelot on julkaistu täytettävässä muodossa Sopimusasiakirjat-palvelussa

Sopimusasiakirjat-palvelussa on julkaistu täytettävinä lomakkeina seuraavat tehtäväluettelot: Asiakirjat löytyvät edelleen myös PDF-muodossa RT-ohjekortteina RT-, LVI- ja KH-kortistosta sekä Sopimusasiakirjat-palvelusta. Uimahalleihin liittyvien tehtäväluetteloiden sarjassa on aiemmin julkaistu täytettävinä lomakkeina seuraavat: Viimeinen samaan sarjaan kuuluva täytettävä lomake, Uimahallin rakennesuunnittelun tehtäväluettelo. Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK18 soveltaminen, julkaistaan kesällä 2024.

Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat -ohjekortti päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103725 Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat. Ohjekortti antaa ohjeita eri järjestelmien suunnittelun vastuu- ja huolehtimisrajoista rakennusautomaatiosuunnittelun kannalta. Kortissa tuodaan esille myös LVI- ja sähkösuunnittelun tehtäviä, jotta yhteen liitettävien järjestelmien toteutus, käyttöönotto ja ylläpito olisi mahdollisimman selkeää sekä kustannustehokasta. Ohjekortti on julkaistu LVI-kortistossa. Ohje on julkaistu samansisältöisenä Sähköinfon ST-korttina ST 711.01.

Koulujen ja päiväkotien ulkotilojen uudet mahdollisuudet 12.6.2024

Aika: 12.6.2024 klo klo 8.45 – 12.15 (Ekskursio klo 12.45 – 15.30)Hybriditilaisuus: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, Helsinki / Online, Ekskursio: Helsingin Kuninkaantammen koulu (Kuninkaantammenkierto 22, Helsinki) Järjestämme seminaarin koulu- ja päiväkotihankkeiden tilaajille, rakennuttajille, arkkitehdeille ja rakennussuunnittelijoille, pihojen suunnittelijoille, rakennusliikkeille, kuntien liikuntatoimen edustajille, kuntien sivistystoimen edustajille, koulujen rehtoreille, päiväkotien johtajille sekä edustajina hankkeisiin osallistuville henkilöille ja … Lue lisää

Tuotetiedon hallintapalvelun ja koko Tuotetiedon esittely ja demo 30.5.2024

Aika: 30.5.2024 klo 9.00-10.00Teams Tervetuloa Tuotetiedon hallintapalvelun ja koko Tuotetiedon esittelyyn!Tilaisuuden ohjelmaa muokataan osallistujien tarpeiden ja taustan mukaan, jotta kaikki saavat tilaisuudesta mahdollisimman paljon irti. ‍Alustava ohjelma: ‍Yleiskatsaus Tuotetietoon– Mitä palvelukokonaisuuteen kuuluu, ketkä sitä käyttävät ja miten eri osapuolet ja koko rakennusala hyötyvät siitä ‍Demo Tuotetiedon hallintapalvelusta (aikaisemmalta nimeltään RT-urakoitsijan tuotetieto)– Mikä on Tuotetiedon hallintapalvelu, … Lue lisää

Julkistustilaisuus: Uusiomateriaalien ja -tuotteiden vastuullisuusluokitus 7.6.2024

Aika: 7.6.2024 klo 9.00 – 10.15Teams Rakennustieto julkaisee uuden luokituksen kierrätetyistä materiaaleista valmistetuille uusiotuotteille. Tällä luokituksella uusiomateriaali- ja tuotevalmistaja pystyy kertomaan tuotteensa turvallisuudesta ja vastuullisuudesta. Luokitus kertoo muun muassa, että uusiotuote ei sisällä määrättyjä, tutkittuja haitallisia aineita tai niiden pitoisuus ei ylitä turvallista rajaa. Tuotteista tutkitaan muun muassa asbestia, PAH-yhdisteitä, PCB -yhdisteitä ja SCCP-aineita. Lisäksi … Lue lisää