fbpx

Lausunnolla MaaRYL -julkaisun jakso 13300 Arinarakenteet

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja MaaRYL -julkaisun jaksosta 13300, joka käsittelee arinarakenteita (InfraRYL 13300).

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 22.3.2021.

Lisätietoja:
Jimi Liikkanen
Projektisihteeri
ext-jimi.liikkanen@rakennustieto.fi

Lausunnolla InfraRYLin kaiteita koskevia lukuja

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista InfraRYL -julkaisun kokonaisuuteen Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat kuuluvista luvuista:

  • 32111 Teräskaiteet
  • 32112 Betonikaiteet
  • 32121 Avo- ja suojakaiteet
  • 32122 Porraskaiteet

Luvut ovat olleet lausunnolla ensimmäisen kerran kesällä 2020, mutta lausuntokierroksen jälkeen on muokattu vielä eritoten Teräskaiteiden ja betonikaiteiden lukuja, minkä vuoksi ne asetetaan uudelleen lausunnolle.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntoaika päättyy 26.3.2021 klo 16.00.

Lisätietoja:
Katri Metsomäki
Projektipäällikkö
katri.metsomaki@rakennustieto.fi

Lausunnolla ohjekorttiehdotus erottimista

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta, joka käsittelee jäte- ja sadevesien öljyn- ja hiekanerottimia sekä keittiöiden ja elintarviketeollisuuden jätevesien rasvanerottimia. Ohjekortti on tarkoitettu pääasiassa suunnittelijoille, mutta ohjekortissa on hyödyllistä tietoa myös tilaajalle ja urakoitsijalle.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 26.3.2021.

Lisätietoja:
Henrik Björke
Projektipäällikkö
henrik.bjorke@rakennustieto.fi