fbpx

Lausunnolla poistoilmalämpöpumppuja käsittelevät ohje-ehdotukset

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista poistoilmalämpöpumppuja käsittelevistä ohje-ehdotuksista:

  • POISTOILMALÄMPÖPUMPUT. Kiinteistöjärjestelmät
  • POISTOILMALÄMPÖPUMPUT. Pientalot

Kiinteistöjärjestelmät-ohjekortissa annetaan perustietoja suurissa kiinteistöissä käytettävistä lämpöpumppuihin perustuvista poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmistä ja Pientalot-ohjekortissa pientaloissa käytettävistä poistoilmalämpöpumppujärjestelmistä. Ohjekortit on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille sekä LVI-urakoitsijoille.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 20.12.2020.

Lisätietoja:
Marko Pulliainen
projektipäällikkö
marko.pulliainen@rakennustieto.fi

Lausunnolla KorjausRYLin purkamiseen liittyviä sisältöjä

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoja KorjausRYLin purkamiseen liittyvistä sisällöistä, jotka kattavat tässä ehdotuksessa korjausrakentamiseen liittyvän purkamisen lisäksi myös kokonaispurkamisen. Lausunnolla oleva kokonaisuus sisältää:

  • Rakennuttajaa ja suunnittelijaa ohjeistavan Selvitykset ja suunnitelmat -kokonaisuuden (RTS 20:24)
  • RYL-laatuvaatimukset purkamiseen liittyville esiselvityksille: haitta-ainekartoitus ja -tutkimukset sekä purkukartoitus (RTS 20:25)
  • Purkutöiden RYL-laatuvaatimukset työnosaluvuissa 11 Rakennusten, rakennusosien ja rakenteiden purkaminen ja säilyttäminen ja 12 Haitallisten aineiden purkaminen. (RTS 20:26)

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 14.12.2020.

Lisätietoja:
Heta Timonen
projektipäällikkö
heta.timonen@rakennustieto.fi

Lausunnolla päivitetty Laskutyösopimus (RT 80244 v. 1991)

Rakennustieto pyytää lausuntoja päivitetystä laskutyösopimuksen lomakkeesta. Lausuntoaineisto vastauslomakkeineen alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on perjantai 4.12.2020.

Lisätietoja:
Paula Lehtonen
projektipäällikkö
paula.lehtonen@rakennustieto.fi