Lausuntopyyntö RTS 23:2 Ilma-vesilämpöpumput. Pientalot

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja pientalojen ilma-vesilämpöpumppuja käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta. Ohjekortissa käsitellään pientalojen ilma-vesilämpöpumppujen toimintaa yleisesti, lämpöpumppujärjestelmän suunnittelua sekä mm. kytkentöjä muihin taloteknisiin järjestelmiin.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 24.2.2023.

Lisätietoja:
Kosti Kuronen
tuotepäällikkö
kosti.kuronen@rakennustieto.fi