fbpx

Lausunnolla sähköajoneuvojen latauspisteitä kiinteistöissä käsittelevä ohje-ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohje-ehdotuksesta, joka käsittelee sähköajoneuvojen latauspisteitä kiinteistöissä. Ohjeessa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä, esitetään lain vaatimukset rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä annetaan ohjeita latauspisteen hankintaan, suunnitteluun ja rakentamiseen. Ehdotuksessa käydään myös läpi latausinfranhankkeeseen liittyvää päätöksentekoa taloyhtiössä.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 10.9.2021.

Lisätietoja:
Ilkka Friman
projektipäällikkö
ilkka.friman@rakennustieto.fi

Lausunnolla yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamista käsittelevä ohjekorttiehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamista käsittelevästä RT-ohjekorttiehdotuksesta. Ohjekortissa esitellään yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamisen periaatteet alle EU-kynnysarvon jäävissä pienhankinnoissa ja kansallisissa hankinnoissa. Kortissa käydään läpi avoin menettely ja neuvottelumenettely sekä esitellään kilpailuttamisen vaiheet markkinakartoituksesta sopimuksen solmimiseen. Tarjousasiakirjojen laadinnan yhteydessä käsitellään mm. tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteen vaatimukset sekä lopuksi hankintapäätöksen teko ja siitä tiedottaminen.

Ohjekortti on ensisijaisesti tarkoitettu pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien hankintayksiköille, mutta se soveltuu myös muiden yhdyskuntateknisiä rakennusurakoita kilpailuttavien hankintayksiköiden käyttöön.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 19.8.2021.

Lisätietoja:
Virve Riikonen
projektipäällikkö
virve.riikonen@rakennustieto.fi