fbpx

Lausunnolla ohjekorttiehdotus putkistojen ja kanavien kannatuksesta

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohjekorttiehdotuksesta RTS 21:27 Putkistojen ja kanavien kannatus, joka käsittelee lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkien sekä ilmanvaihtokanavien kannatustapoja, kiinnityksiä rakenteisiin sekä kannatusvälejä. Ohjekortissa otetaan kantaa myös kannatussuunnitelman tekoon. Ohjekortti on tarkoitettu kannatusten suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös urakoitsijoille, LVI-suunnittelijoille ja tilaajille.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 19.11.2021.

Lisätietoja:
Henrik Björke
tuotepäällikkö
henrik.bjorke@rakennustieto.fi

Lausunnolla InfraRYLin luku 41300 Puurakenteet

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja InfraRYLin pääluvun 41000 Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat puurakenteita koskevan luvun 41300 käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotuksessa on päivitetty muun muassa standardiviittaukset sekä muita yleisiä laatuvaatimuksia.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 8.11.2021.

Lisätietoja:
Katja Lehtonen
ext-katja.lehtonen@rakennustieto.fi

Lausunnolla InfraRYLin infrabetoneita koskeva luku

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja InfraRYLin 42000 Sillat -pääluvun infrabetoneita koskevan luvun 42020.1.1 käsittelevästä ehdotuksesta. Luvun nykyinen otsikko on ”42020.1.1 Betoni”. Ehdotus tarkentaa infrabetonien eli P-lukubetonien vaatimuksia.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 8.11.2021.

Lisätietoja:
Katja Lehtonen
ext-katja.lehtonen@rakennustieto.fi