Lausuntopyyntö RTS 23:13 InfraRYLin liikuntapaikkarakenteita koskevan sisältöpäivityksen lausuntopaketti 2

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja InfraRYLin liikuntapaikkarakenteiden sisältöpäivitystä käsittelevästä ehdotuksesta. Sisältöpäivitys julkaistaan lausunnolle kahdessa osassa ja tämä jälkimmäinen osa sisältää seuraavat luvut: Pääotsikko 26100 Liikunta- ja virkistyspaikkojen päällys- ja pintarakenteet Ensimmäinen, jo julkaistu lausuntopaketti (RTS 23:11, lausuntoaika 8.5.-2.6.2023), sisälsi seuraavat luvut: Sisällöllisesti ja rakenteellisesti päivitetty sisältö korvaa InfraRYLin nykyiset liikuntapaikkarakenteita koskevat kokonaisuudet 45300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen … Lue lisää

Lausuntopyyntö RTS 23:12 Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja rakennustyön tarkkailijaa käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohjekortissa käsitellään Asuntokauppalain 2. luvun 22 §:ssä tarkoitetun rakennustyön tarkkailijan valintaa, asemaa ja tehtäviä. Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 13.6.2023. Lisätietoja:Ilkka Frimanilkka.friman@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 23:11 InfraRYLin liikuntapaikkarakenteita koskevan sisältöpäivityksen lausuntopaketti 1

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja InfraRYLin liikuntapaikkarakenteiden sisältöpäivitystä käsittelevästä ehdotuksesta. Sisältöpäivitys julkaistaan lausunnolle kahdessa osassa ja tämä ensimmäinen osa sisältää seuraavat luvut: Pääotsikko 26100 Liikunta- ja virkistyspaikkojen päällys- ja pintarakenteet Pääotsikko 37000 Liikunta- ja virkistyspaikkojen järjestelmät Pääotsikko 46200 Kalusteet ja varusteet Toisessa lausunto-osassa tullaan julkaisemaan päällys- ja pintarakenteiden luvut 26140 Massapäällysteet, 26150 Kestopäällysteet ja 26160 Turva-alustat. … Lue lisää