Lausuntopyyntö RTS 22:21 Puukerrostalohankkeen erityispiirteet -RT-ohjekorttiehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja Puukerrostalohankkeen erityispiirteet -RT-ohjekorttiehdotuksesta. Valmis RT-ohjekortti tulee kuulumaan Talonrakennushankkeen kulku -ohjekorttisarjaan. RT-ohjekortissa kuvataan teollisesti valmistetun puisen asuinkerrostalon erityispiirteitä. Jotta puukerrostalohankkeeseen ryhtyvällä olisi hyvät lähtötiedot oman hankkeensa edistämiseksi, RT-ohjekortissa havainnollistetaan tavanomaisesta poikkeavia seikkoja rakennuttamisen, suunnittelun, työmaan, sopimusten, aikataulun ja laadunhallinnan osalta.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 30.10.2022.

Lisätietoja:
Eira Lampén
tuotepäällikkö
eira.lampen@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 22:18 MaaRYLin Rummut-luvun päivitys

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja MaaRYLin luvun 12200 Rummut päivitystä käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotus sisältää seuraavat päivitetyt luvut:

 • 12200 Rummut
 • 12210 Betoniputkirummut
 • 12220 Metallirummut
  • Luvun sisältöpäivityksen lisäksi nimike on muuttunut teräsrummuista metallirummuiksi, ja materiaaliosioon on tullut uusi kohta 12220.1.2 Aallotettujen alumiinirumpujen materiaalit.
  • Toimikunta TK 439 ei ole käsitellyt metallirummut -luvun massiiviteräsrumpuja käsitteleviä kohtia 12220.1.3 Massiiviteräsrumpujen materiaalit ja 12220.3.2 Massiiviteräsrumpujen asentaminen. Nämä kohdat päivitetään 2023 samalla, kun käydään läpi InfraRYLin luku 16500 Rakenteiden alitukset ja InfraRYLin rummut-luvun massiiviteräsrumpuja käsittelevät kohdat. Tämä kokonaisuus tulee lausunnolle yhtä aikaa.
 • 12230 Muoviputkirummut

Yhtä aikaa lausunnolla olevien InfraRYLin ja MaaRYLin rummut-lukujen numerointi poikkeaa toisistaan. MaaRYLin ensimmäisessä julkaisuversiossa 2021/1 on otettu ennakoivasti käyttöön hulevesi- ja kuivatusrakenteita koskevissa luvuissa Infra Rakennusosanimikkeistön päivitystyössä ehdotetut nimikkeet. InfraRYLin osalta nimikkeistömuutos tehdään vasta sitten, kun Infra Rakennusosanimikkeistön päivitystyö valmistuu ja nykyinen käytössä oleva Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö korvataan uudella nimikkeistöllä.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 21.10.2022.

Lisätietoja:
Saara Lehtonen
tuotepäällikkö
saara.lehtonen@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 22:17 InfraRYLin Rummut-luvun päivitys

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja InfraRYLin luvun 14350 Rummut päivitystä käsittelevästä ehdotuksesta. Ehdotus sisältää seuraavat päivitetyt luvut:

 • 14350 Rummut
 • 14351 Betoniputkirummut
 • 14352 Metallirummut
  • Luvun sisältöpäivityksen lisäksi nimike on muuttunut teräsrummuista metallirummuiksi, ja materiaaliosioon on tullut uusi kohta 14352.1.2 Aallotettujen alumiinirumpujen materiaalit.
  • Toimikunta TK 439 ei ole käsitellyt metallirummut -luvun massiiviteräsrumpuja käsitteleviä kohtia 14352.1.3 Massiiviteräsrumpujen materiaalit ja 14352.3.2 Massiiviteräsrumpujen asentaminen. Nämä kohdat päivitetään 2023 samalla, kun käydään läpi InfraRYLin luku 16500 Rakenteiden alitukset ja MaaRYLin rummut -luvun massiiviteräsrumpuja käsittelevät kohdat. Tämä kokonaisuus tulee lausunnolle yhtä aikaa.
 • 14353 Muoviputkirummut
 • 14354 Komposiittiputkirummut

Yhtä aikaa lausunnolla olevien InfraRYLin ja MaaRYLin rummut-lukujen numerointi poikkeaa toisistaan. MaaRYLin ensimmäisessä julkaisuversiossa 2021/1 on otettu ennakoivasti käyttöön hulevesi- ja kuivatusrakenteita koskevissa luvuissa Infra Rakennusosanimikkeistön päivitystyössä ehdotetut nimikkeet. InfraRYLin osalta nimikkeistömuutos tehdään vasta sitten, kun Infra Rakennusosanimikkeistön päivitystyö valmistuu ja nykyinen käytössä oleva Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö korvataan uudella nimikkeistöllä.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 21.10.2022.

Lisätietoja:
Saara Lehtonen
tuotepäällikkö
saara.lehtonen@rakennustieto.fi

Lausunnolla 06/2021 julkaistun uuden MaaRYLin työstössä esille tulleet pienet muutostarpeet InfraRYLiin

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja 06/2021 julkaistun uuden MaaRYLin työstössä esille tulleiden pienten muutosten päivitysesityksestä InfraRYLiin. Ehdotus sisältää neljä pientä muutosta koskien seuraavia InfraRYLin kohtia:
– 14131.2 Pilaristabiloinnin työalusta
– 14131.3 Pilaristabiloinnin tekeminen
– 16110.5 Maaleikkauksen kelpoisuuden osoittaminen
– 18111.2.1 Maapenkereen alusta, yleistä

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 14.10.2022.

Lisätietoja:
Saara Lehtonen
tuotepäällikkö
saara.lehtonen@rakennustieto.fi

Lausunnolla vuokramalleja käsittelevä RT-ohjekorttikokonaisuus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista vuokramalleja käsittelevistä RT-ohjekorttiehdotuksista:

 • RTS 22:12 Vuokramallin hankesopimus
 • RTS 22:13 Vuokramallin liikehuoneiston vuokrasopimus
 • RTS 22:14 Vuokramalli hankkeen toteutusmuotona

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 9.10.2022.

Lisätietoja:
Kimmo Kaukanen
kimmo.kaukanen@rakennustieto.fi