Isännöitsijäntodistuksen laatiminen -ohjekortti päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103649 Isännöitsijäntodistuksen laatiminen. Ohjeessa esitetään asunto-osakeyhtiölain 1599/2009 ja valtioneuvoston asetuksen 365/2010 sekä hyvän kiinteistönpitotavan mukaisen isännöitsijäntodistuksen sisältö ja annetaan ohjeita lomakkeen REP 424.22 Isännöitsijäntodistus täyttämiseksi.

Ohjekortti RT 103649 Isännöitsijäntodistuksen laatiminen on julkaistu KH- ja RT-kortistoissa sekä Sopimuslomake Net -palvelussa. REP 424.22 Isännöitsijäntodistus -lomake on ostettavissa ja täytettävissä Sopimuslomake Net -palvelussa.