Painavaa asiaa kevyesti – Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen ja Rakennussopimukset nyt digikirjoina

Rakennusalan tietotalo Rakennustieto Oy:n paljon käytetty Rakennussopimukset-kirja on ilmestynyt ensimmäistä kertaa digikirjana. Lisäksi Rakennustiedon ensimmäisestä digikirjasta Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen on julkaistu päivitetty versio.

Digikirja on sähköinen julkaisu, jonka etuja ovat helppo päivitettävyys, tiedonhaku ja mahdollisuus luoda linkkejä suoraan tekstiin. Nämä tekijät erottavan digikirjan e-kirjasta, joka on sähköisellä laitteella luettava kirja, joita voi ladata kirjakaupoista, kirjastoista tai lukupalveluista.  Digikirjat soveltuvat varsinkin paljon tietoa sisältävien teosten julkaisuun.

Maankäyttö ja rakennuslaki tulkintoineen – ajantasainen tieto rakentamista ohjaavasta laista

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen on yli tuhat sivuinen kirja maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälistä ja niihin tehdyistä muutoksista. Se sisältää myös lain täydennykset perusteluineen sekä keskeisimmät oikeustapaukset. Kun maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu, käyttäjä saa päivitetyn digikirjan virtuaaliseen kirjahyllyynsä. Myös edelliset versiot muistilappuineen jäävät käyttöön.

Kirja on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa esitetään maankäyttö- ja rakennuslain ja toisessa osassa maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälien tulkinnat ja soveltamisohjeet. Kirjan liiteosassa on rakentamisen ja kaavoituksen sanasto, laaja kirjallisuusluettelo ja oikeustapaushakemisto sekä kaavamerkinnät.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen on käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Se sopii myös oppikirjaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen -digikirja
Lauri Jääskeläinen ja Susanna Wähä
2., päivitetty versio
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Vuosilisenssi 198 € (sis .alv)
ISBN 978-952-267-404-3

Varatuomari, valtiotieteen maisteri Lauri Jääskeläinen toimii lainsäädäntöneuvoksena ympäristöministeriössä. Hänellä on neljänkymmenen vuoden kokemus rakennuslainsäädännön soveltamisesta kuntatasolla, jossa hän perehtyi rakentamisen käytännön kysymyksiin. Jääskeläinen oli asiantuntijana maankäyttö- ja rakennuslakia valmistelleessa rakennuslakitoimikunnassa. Hän on ollut Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n puheenjohtaja ja oli RY Rakennettu Ympäristö -lehden (ent. Rakennusvalvonta) päätoimittaja vuosina 1986–2020.

Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri, hallintotieteen maisteri Susanna Wähä työskentelee eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa ympäristöasioiden esittelijänä. Hänellä on vuosien kokemus kaavoitukseen liittyvästä laillisuusvalvonnasta, oikeudellisesta ohjauksesta sekä kaavoitusta ja rakentamista koskevan lainsäädännön seurannasta erityisesti hallintotuomioistuimien ratkaisukäytännön osalta. Wähä on toiminut ympäristöministeriön virkamiehenä 13 vuoden ajan, ympäristölakimiehenä valtion alueellisessa ympäristöhallinnossa sekä yliopistossa ympäristöoikeuden assistenttina ja -tutkijana.

Rakennussopimukset – Rakennusalan sopimuskäytännöt selviksi

Rakennussopimukset-kirjan uudistettu painos ilmestyi lokakuussa 2021, ensimmäistä kertaa myös digiversiona. Teos on rakennusalan juridiikan käsikirja. Siihen on koottu rakentajille, tilaajille, valvojille ja suunnittelijoille ohjeita siitä, miten rakennusalalla tulee toimia yhteisesti pidettävissä kokouksissa, kuten työmaakokouksissa, vastaanottotarkastuksissa ja taloudellisissa loppuselvityksissä. Kirjan uusiminen tuli ajankohtaiseksi rakennusalan sopimuskäytännössä ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta.

Rakennussopimukset-kirjan sisältö koostuu kahdesta osasta: rakennusalan sopimusoikeutta ja oikeuskäytäntöä käsittelevästä tekstiosasta sekä Rakennustieto Oy:n sopimus- ja malliasiakirjoja sisältävästä liiteosasta.

Rakennustiedon digikirjat löytyvät Rakennustiedon palvelusivustolta, jossa ovat myös muut Rakennustiedon tietopalvelut, kuten Sopimuslomake Net ja RT-kortistot (vaativat erillisen käyttölisenssin). Yhdestä paikasta löytyvät digikirjat ja tietopalvelut helpottavat eri sisältöjen yhteiskäyttöä.

Rakennussopimukset-digikirja
Aaro Liuksiala ja Pia Stoor
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Vuosilisenssi 143 € (sis. alv)
ISBN 978-952-267-346-6

Rakennussopimukset, 8., uudistettu painos
696 s. Ovh. 198 € (sis. alv)
ISBN 978-952-267-331-2

Kirjan kirjoittajat ovat Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy:n lakimiehiä ja kokeneita asianajajia.

Varatuomari, diplomiekonomi Aaro Liuksialalla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus sopimusoikeudesta. Hän on perehtynyt erityisesti rakennusalan lainsäädäntöön ja sopimuksiin. Liuksiala on ollut asiantuntijana kehittämässä rakennusalan sopimusehtoja ja osallistunut erimielisyyksien ratkaisemiseen asianajajana, sovittelijana sekä välimiesoikeuden puheenjohtajana ja jäsenenä.

Asianajaja, varatuomari Pia Stoor on toiminut Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy:n palveluksessa vuodesta 1988 lähtien. Hänellä on laaja kokemus rakennus-, asunto-osakeyhtiö- ja kiinteistöjuridiikasta sekä asunto- ja kiinteistökauppoja koskevista asioista.