Rakennustietosäätiö RTS:n kultaiset ansiomerkit 2021

Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain kultaisia ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat vaikuttaneet säätiön toimintaan huomattavalla tavalla. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 1975 lukien.

Vuonna 2021 RTS:n hallitus myönsi kultaiset ansiomerkit seuraaville henkilöille:

  • nro 165 Mikko Äyräväinen, hallituksen puheenjohtaja, Insinööritoimisto Äyräväinen Oy
  • nro 166 Jari Virta, rakennustekninen kehityspäällikkö, TkT, Kiinteistöliitto Uusimaa
  • nro 167 Juhani Kiiras, Professori emeritus, DI
  • nro 168 Sirkka-Liisa Jetsonen, arkkitehti, Studio Jetsonen
  • nro 169 Jari Jetsonen, valokuvaaja, Studio Jetsonen
  • nro 170 Tarmo Savolainen, johtava asiantuntija, Väylävirasto
  • nro 171 Marjut Jensén, talous- ja henkilöstöjohtaja, Rakennustieto Oy

Rakennustietosäätiö RTS sr on yksityinen säätiö, jonka 55 taustaorganisaatiota edustavat koko Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa. RTS:n tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa.