Koulujen suunnitteluohjeet uusittu kokonaisuudessaan

Toiminta kouluissa on muutoksessa. Nykyisen oppimiskäsityksen keskiössä on oppilaan aktiivinen ja merkityksellinen rooli oppijana. Tavoitteena on yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin mahdollistava ympäristö. Uusitussa ohjekorttisarjassa käsitellään opetussuunnitelman perusteiden (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. POPS) mukaisia toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteita, hankekohtaista pedagogista suunnitelmaa ja siitä johdettuja toiminnallisia tavoitteita suunnittelun lähtökohtana, tontin ja rakennuksen mitoitusta sekä tilasuunnittelua ja tilojen mitoituksen lähtökohtia. Ohjekorttisarjassa käsitellään myös sisätiloja, materiaaleja, kalustusta, kalusteiden mitoitusta sekä perusvarusteltujen ja erikoisvarusteltujen tilojen varustusta. Ulkotilojen suunnittelua käsitellään pedagogisen oppimisympäristön, liikkumaan kannustavan ympäristön sekä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Onnistunut lopputulos edellyttää hankkeen eri osapuolien ja käyttäjien vuoropuhelua sekä yhteistyötä hankkeen valmistelusta lähtien. Turvallisuuden suunnittelua käsitellään erillisessä ohjekortissa. Kesäkuussa 2019 julkaistiin myös ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu. Perusopetukseen tarkoitetun koulun hankkeen valmistelua ja suunnittelua ohjeistava RT-ohjekorttikorttikokonaisuus sisältää seuraavat ohjekortit: